Užitočné tipy

Ako zvýšiť sebavedomie?

Pin
Send
Share
Send
Send


Ako zvýšiť sebavedomie

V predchádzajúcom článku bol uvedený zoznam bežných prekážok brániacich cieľu. Keďže psychologické faktory sú neviditeľnými „prekážkami“ úspechu, pri písaní tejto publikácie som uskutočnil výskum na tému „Dôvera v seba samého“ ako kľúčový faktor úspechu vo vývoji. vnútorná motivácia.

Čo je to dôvera? A prečo je taký dôležitý pre osobnú efektívnosť v akejkoľvek oblasti života: práca, kariéra, podnikanie, peniaze, vzťahy, sebarealizácia, kreativita.

Tu som našiel opis tohto pojmu na jednom z verejných zdrojov:


Z toho je možné predpokladať, že existuje základná dôvera (neovplyvňujúca samotnú osobnosť - presvedčenia a presvedčenia) a osobná dôvera.

Sebavedomie - duševný stav je viera v seba a svoje schopnosti, v svoje talenty a schopnosti a súbor osobných presvedčení.

Aké sú výhody stavu „sebavedomia“:

Podľa môjho názoru sebavedomá osoba sebaisto vyjadruje svoje myšlienky, pocity a túžby.

Sebevedomý človek vie viac, čo chce, a svoje požiadavky vyjadruje odvážnejšie.

Sebavedomý človek sa ľahšie spozná a je často dušou spoločnosti a cenným personálom pre spoločnosť.

Sebevedomý človek sa má lepšie učiť a dostáva viac bonusov zo života.

Dôverný človek má vysokú sebaúctu - svoje osobné „zrkadlo“, v ktorom vidí toho, ktorého prijíma alebo neprijíma, v závislosti od stavu svojej duše.

Aké sú vonkajšie znaky neistoty:

 • Pochybnosti v sebe, vo svojich schopnostiach, úspechoch, talentoch
 • Stavy napätia, vzrušenia, úzkosti, keď potrebujete urobiť niečo dôležité a zodpovedné
 • Bezmocnosť, skleslosť, frustrácia, sebapodráždenie, negatívny (odsudzujúci) postoj k sebe samému po udalosti, ktorá spôsobila trápnosť, hanbu, hanbu.
 • Strach z vyjadrovania sa, vyjadrovania svojich emócií a pocitov, byť v centre pozornosti
 • Neschopnosť alebo ťažkosti povedať NIE iným
 • Cítiť sa v rozpakoch, keď niekto chváli alebo ďakuje
 • Úmyselne alebo nevedome sa usiluje získať súhlas vo forme ocenenia, obdivu a ocenení
 • Porovnávanie a porovnávanie sa s ostatnými, známymi, kolegami, priateľmi, susedmi
 • Váš názor na seba priamo závisí od toho, čo o vás hovoria ostatní
 • Viera je viera v to, že nie ste hodní toho, čo chcete
 • Vzhľad je ako odraz. Koľko sa vám páči váš vzhľad.
 • Oneskorenie a odklad naliehavých úloh, lenivosť, nečinnosť

Existuje niekoľko dobrých správ. Porovnanie dvoch podobných stavov týkajúcich sa „sebavedomia“, podobných slov s jedným koreňom, ale s rôznymi význammi a smermi:

Neistota a sebavedomie. Za sebavedomím stojí maska ​​zakrývajúca neistotu. Preto je uznanie pochybností prvým krokom k vyriešeniu tejto otázky.

Ako pracovať s neistotou:

 1. Hovoriť k sebe v rozpore s obvyklým algoritmom, pozitívne presvedčenia o sebe - t. vstupujú do konfrontácie so svojimi obvyklými negatívnymi automatickými myšlienkami o sebe.
 2. Pochopte prečo a prečo ste prestali veriť v seba samého. Môže to byť nejaká udalosť alebo zášť detí. Alebo možno táto udalosť súvisí s obdobím dospievania alebo vedie k spomienkam na nedávnu životnú etapu.
 3. Určite typ seba-pochybností: v ktorých oblastiach vášho života sa tento jav prejavuje najintenzívnejšie a ktorý výrazne kazí vašu náladu, pohodu a ovplyvňuje vašu sebaúctu - zrkadlo vašej sebavedomia.
 4. Práca s neistotou ovplyvňuje niekoľko vrstiev psychiky a nájsť podvedomé NEGATÍVNE presvedčenie, a ešte viac otvárať bolesť duše tým, že ich samostatne pracujeme, bude ťažké.

Preto si to vyžaduje čas, trpezlivosť a túžbu to vyriešiť.

V tomto článku som vyjadril svoj názor na stav „pochybností“. Váš pohľad sa môže líšiť od môjho, a to je vaša pravda. Vo svojich záveroch máte slobodu. V komentároch k tomuto článku, ak máte nejaké otázky, dodatky alebo svoj názor, napíšte. Bude zaujímavé odraziť a rozšíriť oblasť vedomostí o tomto aspekte.

Ak je stav pochybností dosť unavený a chcete sa ho zbaviť - tento problém neodkladajte - zaregistrujte sa na prvú konzultáciu na kontaktoch https://www.b17.ru/nata65657/

Spoločne nájdeme najlepšie riešenie vašej požiadavky.

Pin
Send
Share
Send
Send