Užitočné tipy

Vytvorenie projektu Java v Eclipse IDE

Pin
Send
Share
Send
Send


Ďalším veľmi populárnym vývojovým prostredím pre Java aplikácie je Eclipse. Program Eclipse IDE bol pôvodne vytvorený a vyvinutý spoločnosťou IBM, ale vývoj bol následne vyčlenený ako samostatný projekt nadáciou Eclipse Foundation. Eclipse je bezplatné prostredie, ktoré má tiež vynikajúce vlastnosti a umožňuje vám vytvárať rôzne aplikácie v jazyku Java.

Ak chcete začať, nainštalujte najnovšiu verziu Eclipse, ktorú nájdete na adrese https://www.eclipse.org/downloads/. Na stránke sťahovania vyberte, nájdeme tlačidlo „Stiahnuť“ vedľa názvu aktuálnej verzie Eclipse (v čase písania tohto článku je kyslík) a kliknite naň.

Po kliknutí na tlačidlo sa presmerujeme priamo na stránku sťahovania, kde bude potrebné kliknúť na tlačidlo „Stiahnuť“ a stiahnuť inštalačný balík:

Po stiahnutí inštalačného balíka ho spustite:

Eclipse je v skutočnosti celá sada prostredí pre rôzne situácie a programovacie jazyky. A inštalačný program nám ponúka možnosť vybrať si jednu z možností inštalácie. Keďže sa chystáme pracovať s Java, budeme sa v tomto prípade zaujímať predovšetkým o dve možnosti:

Eclipse IDE pre vývojárov Java

Eclipse IDE pre vývojárov Java EE

Prvá možnosť poskytuje základné funkcie pre prácu s Java a druhá tiež umožňuje vytvárať webové aplikácie a služby. V skutočnosti druhá možnosť obsahuje prvú možnosť. Preto si pre vývojárov Java EE zvoľte Eclipse IDE.

Ďalej budete musieť zadať inštalačný priečinok (alebo predvolený ponechať vybratý priečinok) a prijať niekoľko licenčných dohôd a bude nainštalované prostredie.

Po inštalácii spustite program Eclipse. Ďalej prejdite na položku ponuky Súbor -> Nový -> Projekt:

Ďalej sa otvorí okno na výber šablóny projektu. Vyberte Java Project a kliknite na tlačidlo Ďalej:

Potom sa ponúkne nastavenie projektu. Najmä v poli Názov projektu musíte uviesť názov projektu. Povedzme, že to bude HelloApp:

Všetky ostatné nastavenia môžu byť predvolene ponechané a nakoniec kliknutím na tlačidlo Dokončiť vytvoríte projekt. Po vytvorení sa projekt otvorí v Eclipse. V predvolenom nastavení bude prázdna.

Všetky zdrojové súbory Java v projekte sú umiestnené v priečinku src. Kliknite pravým tlačidlom myši a v kontextovej ponuke vyberte príkaz Nový -> Trieda:

Potom sa otvorí okno pre nastavenie triedy. Tu v poli Názov musíte zadať názov triedy. Povedzme, že sa bude nazývať Program. Všetky ostatné nastavenia môžu zostať predvolene:

Potom bude do projektu pridaný súbor Program.java a v centrálnej časti Eclipse uvidíme jeho kód. Zmeňte tento kód takto:

Projekt spustíte kliknutím na panel nástrojov na zelenú šípku alebo na položku ponuky Spustiť -> Spustiť. A v spodnej časti prostredia v poli Konzola uvidíme výsledok programu (tj v skutočnosti výstup z konzoly).

Vytvorenie projektu Java

Prejdite do hlavnej ponuky „Súbor“ -> „Nový“ -> „Java Project“.Ostatné nastavenia ponecháme tak, ako sú, zatiaľ čo pre projekt sa použije predvolená inštalácia JRE v systéme a zdrojové súbory sa umiestnia do samostatného priečinka src.Vytvorte balík pomocou kontextovej ponuky. Pravým tlačidlom myši kliknite na priečinok „src“ a vyberte „Nový“ -> „Balík“. To isté môžete urobiť kliknutím na tlačidlo „Nový balík Java“ na paneli nástrojov.V tomto príklade je vybrané náhodné meno „my.code.java“, zatiaľ čo naše zdrojové súbory budú umiestnené týmto spôsobom - [priečinok projektu] / src / my / code / java / [zdrojové súbory triedy].Vytvorte triedu pomocou kontextovej ponuky. Pravým tlačidlom myši kliknite na balík a vyberte možnosť „Nový“ -> „Trieda“. To isté môžete urobiť kliknutím na tlačidlo „Nová trieda Java“ na paneli nástrojov.Všimnite si voľbu „public static void main (String [] args)“, čím určíte IDE, aby pre nás vytvoril funkciu s rovnakým názvom.Na obrázku nižšie sme minimalizovali zobrazenie osnovy stlačením klávesu Minimalizovať na paneli zobrazenia, čím uvoľnili priestor pre editora.

V editore tiež povolíme zobrazenie číslovania riadkov, kliknite pravým tlačidlom myši v jeho ľavom poli a v kontextovej ponuke vyberte príkaz „Zobraziť čísla riadkov“.Upravíme zdrojový kód, zadáme pokyn na odoslanie riadku do konzoly - System.out.println („Váš riadok“).

Nezabudnite použiť tipy a automatické dokončenie - začíname zadávať kód a stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Space.Nezabudnite ukončiť riadok znakom „,“. Uložte zmeny stlačením klávesov Ctrl + S.Spustenie projektu Java v Eclipse

Ak chcete skontrolovať výkonnosť nášho programu, kliknite na tlačidlo Spustiť na paneli nástrojov alebo v hlavnej ponuke. Pri prvom spustení musíte zvoliť, či chcete program spustiť ako bežnú aplikáciu alebo ako applet.

Vyberte "Java Application".Naša prvá Java konzolová aplikácia bude zostavená a spustená. V otvorenom zobrazení „Konzola“ v dolnom paneli hlavného okna IDE uvidíte výstup programu, konkrétne náš riadok.Zkompilované súbory triedy s príponou CLASS nájdete v priečinku projektu -> „bin“.

Pozrite si video: Programovací jazyk Java - 9 - Instalace vývojového prostředí Eclipse (Jún 2022).

Pin
Send
Share
Send
Send