Užitočné tipy

Váženie na váhe a ručné váhy a používanie váh

Pin
Send
Share
Send
Send


Malé podniky vo veľkej väčšine prípadov predávajú jedlo. V skutočnosti sa „stánky“ naďalej aktívne používajú. Sú organizované v obytných oblastiach mesta, ktoré sú značne odstránené zo supermarketov, trhov a iných veľkých obchodných poschodí. Potenciálny kupujúci teda uprednostňuje rad nákupov v stánku, ako tráviť čas spiatočnou cestou na najbližší trh / supermarket.

Všimnite si, že sortiment stánku je obmedzený nielen na chlieb, zeleninu, ovocie. Ale pre úspešné obchodovanie musí mať predajca hlavný nástroj. V staroveku sa tento nástroj používal nielen ako symbol obchodu, ale aj ako symbol spravodlivosti. Všetky vyššie uvedené sa vzťahujú na hmotnosti. Po mnohých storočiach (od staroveku) sa však stupnice významne zmenili z hľadiska dizajnu aj podstaty (počet funkcií). Presné obchodné váhy z „Scales Axis Ukraine“ - najlepší pomocník pri obchodovaní dnes.

Zásady používania moderných obchodných stupníc

Malo by byť zrejmé, čo je tento nástroj. Môžete ho rozdeliť podľa nasledujúcich prvkov:

  • povrch na umiestnenie váženého výrobku,
  • panel so zobrazovacími jednotkami (sú už dva z nich - jeden je určený pre predávajúceho a druhý pre kupujúceho),
  • digitálna filmová klávesnica.

Ďalšou veľmi užitočnou funkciou takýchto váh je schopnosť vážiť výrobky v nádobách. To je užitočné najmä pre veľké a malé výrobky.

Nádoba sa umiestni na vážiaci povrch a potom sa na klávesnici stlačí tlačidlo Tára. Výsledkom je, že váhy pri vážení nebudú brať do úvahy samotnú taru - iba výrobok.

Váženie na ručných váhách

Ručné závažia sa používajú takmer výlučne na váženie sypkých látok v množstvách od 0,05 do 100 g.

1. V pokojovom stave sa ručné váhy udržiavajú na háku špeciálneho statívu, menej často v uzavretej krabici. Pri umiestňovaní váh na statívový hák sa jeden pohárik váh umiestni do iného pohárika a váhy sa zavesia na šnúry dolného pohárika tak, že trojnožkový hák prechádza medzi zvisle visiacim lúčom a šnúrkami dolného pohárika. Aby ste predišli zbytočnému opotrebovaniu hranolových bodov, nevystavujte váhu krúžkom.

2. Pred začatím práce sa presvedčte, či je vyváženie vyvážené: kolískové ramená sa nezastavia nie upnutím šípok vo vnútri držiaka, ale horizontálnym umiestnením pravej ruky pod poháriky alebo spustením dna do kontaktu s povrchom stola.

3. Pri vážení na ručných váhach sa tieto váhy držia v ľavej ruke na váhe. Zvyčajne sa odporúča vziať váhy s palcom a ukazovákom ľavej ruky tak, aby spona visela prísne zvisle a bola úplne zadarmo. Stredné a prstencové prsty ľavej ruky sú umiestnené na obidvoch stranách držiaka bez toho, aby sa ho dotýkali, ale majú schopnosť obmedziť pohyb šípky váh a ak je to potrebné, zastaviť jej kmitanie. Pred vážením sa pod pravú váhu položí hárok bieleho papiera.

4. Po skontrolovaní, či sú váhy vyvážené a či sú ich šálky čisté, sa do ľavého šálky umiestni správne množstvo závaží a látka, ktorá sa má odvážiť (jemné závažia sa odoberajú iba pinzetou, čím sa chráni váha váhy pred kontamináciou práškom). Prstenec alebo palec ľavej ruky nesie šípku stupnice a nedovoľuje jej odchýliť sa vľavo od roviny krúžku a snímať rovnováhu. Na konci váženia sa šálky váh utierajú gázovou vložkou.

5. Na váženie toxických látok použite samostatnú rovnováhu.

Váženie na stupnici

Tarovacie váhy sa používajú na váženie sypkých, tekutých a viskóznych látok v množstvách povolených pri maximálnom zaťažení (od 50 g do 1 kg). Pred začatím práce by ste mali nainštalovať váhy na olovnicu a vyvážiť váhy (pomocou ovládacích prvkov vyváženia), šípka by mala byť na nule alebo sa od nej odchýliť v rovnakej vzdialenosti. Odporúča sa umiestniť závažia a závažia do stredu pohárikov. Celková hmotnosť sa vypočíta opatrne, najlepšie dvakrát - pri ich umiestnení na vážiacu misu a pri jej odstraňovaní. Váženie sypkých látok sa vykonáva priamo v papierovom sáčku alebo škatuli s príslušným štítkom, niekedy na kusu písacieho papiera, voskovaného alebo pergamenu. Pripravený vak v otvorenej forme sa umiestni na pravú váhu. Rovnaká taška alebo list papiera a hmotnosť sa umiestnia na ľavý pohár ako nádoby. Prášková látka sa opatrne naleje do vaku z činky, ktorá je držaná v pravej ruke, činka je mierne kývaná pozdĺž pozdĺžnej osi, špička činky sa jemne poklepáva ukazovákom pravej ruky. Dotýkajúc sa ukazováka ľavej ruky po pohár so záťažou sa snažia cítiť moment rovnováhy.

Starostlivosť o váhy a rovnováhu

1. Pred začatím váženia skontrolujte stav váhy, pomocou kefy očistite prach z misiek a nastavte nulový bod (pozri nižšie).

2. Vážený predmet a závažia sa môžu umiestniť na vážiacu misu a odstrániť z nich iba s uzavretým zachytávačom, tj keď je aretátor spustený. Keď je zvodič otvorený, váhy sa nesmú dotýkať. Klietka by sa mala otáčať pomaly, hladko a opatrne.

3. Nehýbte sa váhami z ich miesta.

4. Váhu nepreťažujte nad povolený limit (100 g), pretože to môže viesť k poškodeniu váhy. V prípade pochybností musí byť predmet vážený na laboratórnej chemickej váhe a pri vážení analytickou váhou sa uistite, že jeho hmotnosť neprekračuje limit.

5. Na váhy neklaďte mokré alebo špinavé predmety. Vo vnútri skrinky nevylievajte ani nevylievajte nič. Nemôžete vážiť horúce predmety, ani veľmi chladné. Vážená položka musí mať teplotu miestnosti, v ktorej sa nachádza váha.

6. Neumiestňujte váženú látku priamo na vážiacu misu. Nevážte na kus papiera. Váženie sa vykonáva na hodinovom skle, vo fľaši, v tégliku alebo v malom pohári. Hygroskopické látky, ako aj kvapaliny emitujúce korozívne pary, sa odvážia v uzavretej fľaši.

7. Pri vážení je dovolené používať iba bočné dvere skrinky, predná stena skrinky musí byť zatvorená.

8. Hmotnosti by sa pri vážení mali brať iba pomocou pinzety. Hmotnosti môžu byť iba na vážiacej miske alebo v prípade, v ich hniezde.

9. Keď váhy nefungujú, musí byť vždy zablokovaná (sklopená skrinka). Nemôžete sa oprieť o stôl, na ktorom stojí váhy, aby ste pri práci na váhach zasahovali do cudzích rozhovorov. V prípade akejkoľvek poruchy váhy sa obráťte na manažéra.

Obchodné stupnice - princíp práce a funkcie

Takéto zariadenia môžu určovať hmotnosť a cenu výrobkov, ktoré sa predávajú podľa hmotnosti. Vďaka možnosti pracovať zo siete so štandardným napätím sú vhodné na automatizáciu obchodného procesu v supermarketoch a veľkých obchodoch, kde sú vybavené hotovostné zóny. Schopnosť pracovať na batérii poskytuje skvelé príležitosti pre takzvaný obchod „counter“.

Obchodné váhy predstavujú elektronické zariadenia, ktoré vám na rozdiel od mechanických náprotivkov umožňujú automaticky vypočítať náklady na získanie. Kupujúci vidí údaje o produkte zobrazené na indikátore zariadenia, počnúc hmotnosťou a cenou za kilogram a končiac odhadovaným výsledkom akvizície.

Ako používať elektronické váhy v obchode?

Vďaka klávesnici zadá operátor informácie o nákladoch na kilogram tovaru. Výhodou takéhoto mechanizmu je možnosť vypočítať hodnotu všetkých nákupov, čo môže byť veľa. Elektronické modely majú obojsmerné zobrazenie, ktoré vizuálne zobrazuje informácie o nákupe pre zamestnanca predaja aj kupujúceho.

Hlavné možnosti elektronického obchodného vybavenia sú:

  • obalu. Výhodou funkcie je to, že pri výpočte obstarávacích nákladov sa nezohľadňujú nádoby na výrobky (napríklad podnos na vážené šaláty). Vďaka špeciálnemu tlačidlu sa indikátory tarovnia vynulujú, pričom sa zohľadňuje čistá hmotnosť samotného produktu,
  • vzdať. Ak sa spočítajú akvizície, elektronický prístroj zobrazí nielen konečnú hodnotu všetkého tovaru, ale aj zmenu. Pomocou klávesnice sa zadá suma poskytnutá kupujúcim a indikácia zobrazuje konečný výpočet zmeny. Táto situácia vám umožňuje úplne opustiť metódu manuálneho výpočtu pomocou kalkulačky,
  • kusový tovar a výpočet jeho hodnoty. Ak vezmete ručne náklady na takýto produkt a jeho množstvo, získate konečný výpočet kupujúceho spolu s váženým tovarom,
  • prístup k cenám. Programovateľné náklady na výrobok na kg vám umožňujú optimalizovať zariadenie pre najobľúbenejšie výrobky bez toho, aby ste ich zakaždým ručne zadávali. To môže výrazne skrátiť čas služby, minimalizovať riziko chýb v cene a uľahčiť prácu prevádzkovateľa,
  • ďalšie možnosti niektorých modelov. Niektoré zariadenia sú tiež schopné brať do úvahy počet výrobkov predaných za smenu, umožňujú operátorovi manuálne zadávať indikátory tarov, vypočítavať hmotnosť produktu, berúc do úvahy percentuálnu taru a pracovať v režime „porciovaný“.

Ako si vybrať obchodné stupnice?

V prvom rade musíte venovať pozornosť certifikovanej kvalite komerčného vybavenia. Veľkí a uznávaní výrobcovia majú dokumenty, ktoré ho osvedčujú a môžu ich na požiadanie predložiť. Dovážané značky ponúkajú modely s rôznymi platformami, ukazovateľmi a prípadmi. Komerčné meracie zariadenia od ruských a ukrajinských dodávateľov umožňujú majiteľovi outletu nezaplatiť za značku.

Náklady na zariadenie zostávajú hlavným kritériom výberu, ktoré úplne závisí od finančných možností majiteľa zásuvky. Pri odpovedi na otázku, ako si vybrať obchodnú stupnicu, bez toho, aby za to preplatili, by sa však mali pamätať na nasledujúce dôležité body.

Na čo je zariadenie určené? Aké výrobky sa budú vážiť na požadovanom zariadení?

Prevažná väčšina elektronických zariadení je chránená pred prachom a vlhkosťou, ak sa však plánuje implementácia živého riečneho produktu, jednoznačne sa nezaoberá zamýšľanou funkciou.

Väčšina výrobkov sa môže vážiť na zariadeniach so stojanom, na ktorom je namontovaný ukazovateľ. Ukazovateľ, ktorý sa nachádza priamo v prípade, sa vykonáva v modeloch, ktoré sú pre trhy s mobilnými telefónmi výhodnejšie. Modely s klávesnicami na stojanoch sú najvhodnejšie na váženie mäsa a tekutých výrobkov, ktoré nepoškodzujú elektronické výpočtové zariadenie. Pozastavená verzia komerčného vybavenia je najvhodnejšia pre výrobok vážený naživo.

Je potrebné určiť limit váženia konkrétneho modelu. Zariadenia určené na váženie výrobkov s hmotnosťou od 6 do 30 kg sú vhodné pre väčšinu maloobchodných predajní. Modely s limitom 60 až 300 kg sú vhodnejšie v skladoch vo veľkoobchodných predajniach. Majú schopnosť odpočítať tary od celkovej hmotnosti produktu a automaticky vypočítať čistú hmotnosť.

Odhadovaná hmotnosť váženia určuje výber platformy zariadenia. Spravidla je vyrobený z nehrdzavejúcej ocele. Väčšie plošiny sú vhodné pre tekuté a mäsové výrobky.

Je potrebné venovať pozornosť prítomnosti batérie, ktorá bude hrať neoceniteľnú úlohu pri obchodovaní na cestách alebo pri problémoch s neočakávaným odpojením od elektrickej siete bez možnosti pripojenia núdzového napájania.

Indikácia sa dá vykonať pomocou LED alebo LCD tlačidla. Prvá je jasnejšia a druhá energeticky úspornejšia. Ak plánujete používať komerčné zariadenia pri nízkych teplotách, je lepšie uprednostniť technológiu LED displeja.

Prítomnosť ďalších rozhraní umožňuje pripojenie k periférnym zariadeniam - počítačom, registračným pokladniciam, účtenkovým tlačiarňam. Ak je zariadenie plánované na používanie mimo pokladničnej zóny, nezaplatte za takúto funkciu.

Kde kúpiť obchodné váhy?

V internetovom obchode Dneproves sú prezentované rôzne typy váh, vrátane obchodovania, od uznávaných výrobcov s dobrou povesťou. Katalóg obsahuje podrobné charakteristiky obchodných nástrojov, ktorých náklady sú stále dostupné. Skúsení odborníci v oblasti obchodu pomôžu nielen pri výbere požadovaného modelu, ale ponúknu aj softvérovú podporu a konfiguráciu vybraného zariadenia.

Výpočet zmien a pamäte pre konkrétne výrobky

Hlavnou úlohou predávajúceho v stánku nie je ani váženie, ale výpočet nákladov na konkrétny výrobok so špecifickou hmotnosťou. Dnes je možné tejto operácii dôverovať váhami.

Stačí zadať cenu a výpočet nákladov na výrobok, ktorý sa nachádza na váhe, sa vykoná automaticky. Na klávesnici sú navyše k dispozícii najmenej štyri sloty na ukladanie cien za konkrétne výrobky.

To je výhodné, keď existuje niekoľko produktov, ktoré sa najčastejšie kupujú v stane (cukor, niektoré obilniny atď.).

Samotné váhy fungujú vďaka vstavanej batérii. Nízka spotreba energie (aj pri zapnutom podsvietení) umožňuje, aby váha pracovala bez nabíjania po dobu 24 hodín.

Video poskytuje prehľad klasických moderných obchodných stupníc:

Na základe materiálov: https://vagi-axis.ua/category/torgovye-magazinnye/

Páči sa vám záznam? Zdieľajte so svojimi priateľmi a podporujte stránky:

Pin
Send
Share
Send
Send