Užitočné tipy

Pokyny na zavedenie systému Mac OS do špeciálnych režimov, ako je napríklad režim bezpečného alebo externého disku

Pin
Send
Share
Send
Send


režim Cieľový disk Firewire umožňuje používať Mac (cieľový počítač) kompatibilný s FireWire ako externý pevný disk pripojený k inému počítaču (hostiteľský počítač). Týmto spôsobom môžete ľahko a rýchlo kopírovať objemné dokumenty medzi dvoma strojmi.

Dôležité! Ak je aktivovaná ochrana, počítač sa nebude môcť prepnúť do režimu FireWire Target Disk Otvorte heslo firmvéru.

Požiadavky na hostiteľský počítač:
- bezplatný port FireWire (zabudovaný alebo na PC karte)
- FireWire 2.3.3 a vyšší
- Mac OS 8.6 a vyšší.

Cieľovými počítačmi môžu byť nasledujúce modely počítačov Macintosh:
iMac (načítanie slotu) s firmvérom verzie 2.4 a vyššej
iMac (vydaný najskôr v lete 2000)
eMac (všetky modely)

Napájanie Mac G4 (AGP Graphics) s jednotkou ATA
Kocka Power Mac G4
Power Mac G4 (Gigabit Ethernet a všetky modely predstavené najskôr v lete 2000)
Napájanie Mac G5

iBook (FireWire a všetky ostatné modely vydané po septembri 2000)

PowerBook G3 (FireWire)
PowerBook G4 (všetky modely)

Predpoklad softvéru:

Najnovší firmvér a FireWire nájdete na webovej stránke Apple Software Updates.

Ako používať režim cieľového disku FireWire

Dôležité! Pred pripojením počítačov pomocou tohto režimu vypnite všetky zariadenia FireWire pripojené k obom počítačom. Nepripájajte ich, kým neodpojíte počítače Mac od seba alebo nevypnete režim.

1. Skontrolujte, či je cieľový počítač vypnutý. Ak používate počítač PowerBook alebo iBook ako taký počítač, skontrolujte, či je k nemu pripojený napájací zdroj.

2. Pripojte počítače pomocou kábla FireWire (6 pinov). Pred týmto postupom môžete hostiteľský počítač vypnúť.

3. Držte kľúč T (Angl.), Zapnite cieľový počítač. Podržte stlačené tlačidlo, kým sa na obrazovke monitora nezobrazí ikona ikony FireWire. Potom sa pevný disk cieľového počítača zobrazí na pracovnej ploche hostiteľského počítača.

4. Po dokončení práce presuňte ikonu pevného disku cieľového počítača do koša alebo použite príkazy Put Away z ponuky File (Mac OS 9) alebo Eject z ponuky File (Mac OS X).

5. Vypnite cieľový počítač.

6. Odpojte kábel FireWire.

Ak sa pevný disk cieľového počítača na pracovnej ploche hostiteľa neobjaví, skontrolujte pripojenie FireWire a reštartujte hostiteľský počítač.

Poznámka. Tento režim funguje iba s internými pevnými diskami ATA. Je schopný pripojiť sa iba k primárnej (hlavnej) jednotke ATA umiestnenej na zbernici Ultra ATA. Cieľový disk FireWire sa nepripojí k jednotkám ATA, ATAPI alebo SCSI Slave.

Reprodukcia a / alebo akákoľvek iná reprodukcia materiálov stránok v zdrojoch informácií tretích strán bez písomného súhlasu spoločnosti DeepArtment je prísne zakázaná.

Výber bootovacieho disku

Ak potrebujete spustiť systém z externej jednotky alebo jednotky flash alebo ak máte v počítači nainštalovaných niekoľko operačných systémov a chcete ich zaviesť do jedného z nich, musíte pri načítavaní na klávesnici podržať stlačený kláves ptionOption (Alt), po ktorom sa zobrazí ponuka s výberom jednotky.

Zavádzanie cieľového disku

Ak sa váš počítač Mac nedá spustiť kvôli niektorým problémom, môžete ho použiť v režime externej jednotky pripojením k inému počítaču s OS X nainštalovaným pomocou FireWire alebo Thunderbolt. Potom budete mať plný prístup k jeho pevnému disku a budete môcť z neho prenášať akékoľvek informácie. Ak chcete načítať počítač Mac v režime cieľového disku, použite kláves T

Sťahovanie v núdzovom režime

Táto metóda sťahovania v porovnaní s testom Apple Hardware Test umožňuje nájsť problémy priamo v softvérovej časti systému. V tomto režime sa načítajú iba základné funkcie systému, ktoré sú potrebné na jeho fungovanie, ostatné objekty na stiahnutie sú zakázané. Na spustenie počítača v núdzovom režime stlačte a podržte kláves ⇧Shift, kým sa nezobrazí obrazovka s indikátorom spustenia.

Sťahovanie so zobrazením servisných informácií (podrobný režim)

Pomocou tejto metódy budete môcť sledovať proces sťahovania so zobrazením servisných správ na obrazovke Mac. Tento režim je dobrý v tom, že ak sa počas normálneho zavádzania vyskytne chyba, môžete určiť, v ktorej fáze sa objaví. V tomto režime môžete bootovať pomocou kombinácie klávesov ⌘Cmd + V

Boot s podporou príkazového riadku (Single User)

Tento režim, rovnako ako režim Verbose, je tiež navrhnutý na identifikáciu a riešenie problémov, iba pri načítaní v režime jedného používateľa po zobrazení všetkých servisných správ budete musieť pracovať s príkazovým riadkom. Preto je táto metóda určená iba pre skúsených používateľov a na jej použitie musíte v čase spustenia podržať kombináciu klávesov сочетаниеCmd + S.

Ak sa vám článok páčil, pridajte ho do svojich záložiek a zanechajte svoje komentáre, ako aj prihláste sa na odber našich komunít na sociálnych sieťach, kde nájdete množstvo užitočných informácií.

Pin
Send
Share
Send
Send

  • MSC +7 (495) 933 67 37
  • MSC +7 (495) 609 63 09
Všeobecné otázky: [email protected] Predaj: [email protected] Služba: [email protected] Chat: [email protected]deepapple.comdeepstore.ru