Užitočné tipy

Alternatívny vzhľad

Pin
Send
Share
Send
Send


Elektromagnetický impulz (EMP) je porucha elektromagnetického poľa, ktorá ovplyvňuje akýkoľvek materiál v oblasti pôsobenia. Škodlivý faktor jadrových zbraní, ako aj akýchkoľvek iných zdrojov elektromagnetického žiarenia (napríklad blesky, paralyzéry, špeciálne elektromagnetické zbrane, zváranie elektrickým oblúkom, skraty vo vysokovýkonných elektrických zariadeniach alebo blízky supernovový blesk atď.). Škodlivý účinok elektromagnetického impulzu (EMP) je spôsobený výskytom indukovaného napätia a prúdu v rôznych vodičoch. Činnosť EMP sa prejavuje predovšetkým vo vzťahu k elektrickým a elektronickým zariadeniam. Najzraniteľnejšie linky komunikácie, signalizácie a riadenia. V takom prípade môže dôjsť k poškodeniu izolácie, poškodeniu transformátorov, poškodeniu polovodičových zariadení atď. Jadrový výbuch vo vysokých nadmorských výškach môže spôsobiť rušenie týchto vedení na veľmi veľkých plochách. Ochrana EMR sa dosiahne tienením elektrických vedení a zariadení. EMP nemá vplyv na ľudí.

Pin
Send
Share
Send
Send