Užitočné tipy

Ako predpovedať osud ručne

Pin
Send
Share
Send
Send


Schopnosť čítať osud rukou je veľmi efektívny talent, ktorý, žiaľ, nemá veľa ľudí. Aj keď je celkom jednoduché naučiť sa základy čítania rúk, naše ruky nie sú iba čiary. Ručné čítanie pozostáva z troch častí: chirologie (štúdium tvaru rúk, vrátane prstov a vankúšikov), Palmistry (štúdium línií dlaní) a dermatoglyfika (štúdium vzorov na koži a odtlačkov prstov). Pokračujte v čítaní tohto článku a naučte sa niektoré techniky vyššej triedy, ktoré sa môžu použiť pri čítaní osudu na rukách človeka.

Ktorá ruka čítala osud

Stomatológia je založená na interpretácii čiar na dlaniach. Vzory na pravej a ľavej ruke sa môžu veľmi líšiť. Tento jav sa vysvetľuje fyzickou prácou a nerovnomerným zaťažením. Aktívna ruka v odbore stomatológia ukazuje, na čo má človek vplyv: jeho činy a výsledky prijatých rozhodnutí. Pasívna ruka ukazuje zamýšľané udalosti. To je pre nás predurčené už pred jeho narodením. Na tejto strane je veľa užitočných informácií o charaktere a schopnostiach jednotlivca.

Je dôležité porovnať vzorce na obidvoch dlaniach: ak je budúcnosť zobrazená na pravej strane, potom naľavo budú stopy po udalostiach a ich príčinách. Pomocou dvoch výkresov je ľahšie nájsť príčinu porúch a chýb osoby. Napríklad, keď si neuvedomuje svoj vlastný talent alebo náklonnosť. Ak si dôkladne preveríte dlane, môžete si prečítať riadky na ruke. Najzrozumiteľnejšie sú základné vzorce a pomlčky vedľa nich.

Hlavné línie v odbore palmológia

Každá pomlčka na dlani má svoje vlastné vysvetlenie. Popisuje časť životnej cesty človeka. Stručný opis štyroch hlavných prvkov vzoru dlane:

 • Najslávnejšie je línia života. Začína medzi indexom a palcom a prechádza okolo kopca Venuše. Oblúk ukazuje budúcnosť, ako aj úspešnosť človeka v jeho činnosti.
 • Srdcový pruh je vodorovná čiara v hornej časti ramena. Ukazováčok je pokračovaním pomlčky, ktorá popisuje emocionálny stav. Táto línia ukazuje oddanosť jednotlivca, jeho stálosť v láske a manželstve.
 • Horizontálna čiara v strede ruky je čiara mysle. Popisuje mentálne schopnosti človeka. Pre ľudí, ktorí študujú presné vedy celý svoj život, je táto línia jasná, rovnomerná a dlhá.
 • Čiara Osudu je umiestnená zvisle. Začína sa pri zdroji oblúka života. Ide o dva znaky rovnakej dôležitosti, ktoré podrobne opisujú osud osoby.

Na týchto štyroch riadkoch nájdete svoje šťastie, lásku, svoj talent. To bude slúžiť ako pomôcka v živote.

Čítanie línie života

Línia života pomôže určiť fyzický a duševný stav človeka. Absencia takejto črty naznačuje, že daná osoba je nepokojná a nestabilná. Tenká čiara predstavuje nepolapiteľnú životnú energiu: bez ohľadu na to, ako ťažké sa človek snaží dosiahnuť viac, je pre neho ťažké.

 • Dlhá a hlboká pomlčka označuje dobré zdravie.
 • Krátka - označuje silný charakter.
 • Ohyby - kvôli nedostatku energie kvôli nesprávne určenej priorite.
 • Odlišná línia naznačuje, že človek má veľa vitality.
 • Medzery naznačujú, že ťažkostiam sa nedá vyhnúť (môžu to byť zdĺhavé choroby alebo materiálne krízy).

Čiary na strane sú tým, čo znamenajú. Všeobecné informácie

Najdôležitejšia vec, ktorú musíte na začiatku vedieť, je výber ruky, ktorá bude hovoriť o našom osude. Ak si chcete prečítať budúcnosť a porozumieť prítomnosti, mali by ste si zvoliť ruku, ktorá je aktívna.

Napríklad zľava - pre ľavákov a doprava - pre pravákov. Druhá ruka ukáže možnosti, ktoré sú dané od narodenia. Môžu byť už realizovaní, alebo ich osoba nemôže ani podozriť.

Predpokladá sa, že línie na ramene sa môžu dramaticky zmeniť, úplne zmiznúť alebo sa môžu trochu líšiť. To všetko závisí od rozhodnutí a konania osoby.

Niektoré znaky, ktoré sa nachádzajú na strane ruky, varujú pred tragickými alebo radostnými udalosťami, iné posilňujú existujúce kvality.

Musíte tiež vedieť, že žiadne udalosti v živote človeka nemožno posudzovať iba jedným riadkom. Všetko, čo sa stane, môžu byť doplnené informáciami iných.

Akákoľvek negatívna udalosť, ak je skutočne určená na to, aby sa tak stalo, a nedá sa s ňou nič urobiť, bude nakreslená dvoma rukami. Platí to aj pre dobrú pozitívnu udalosť.

Hlavné línie na ruke: línia života

Táto čiara sa považuje za hlavnú na ramene. Začína sa medzi palcom a ukazovákom, načrtáva tuberkuláciu palca a klesá k zápästiu.

V ideálnom prípade by to samozrejme malo byť ploché a dlhé, ale nie vždy sa tak stáva. Mali by ste vedieť, že tento riadok neukáže, koľko máte rokov, ale bude hovoriť o kvalite vášho života, zdraví a vašej vitalite.

Ak je čiara na ruke jasná, nie sú tam žiadne medzery, je dosť hlboká, potom má človek dostatok energie, je stabilný a sebavedomý.

Ak je čiara prerušená, nedostatočne nakreslená alebo krátka, potom je charakter slabý a neistý, zraniteľný, vyskytujú sa problémy so zdravím, spánkom a trávením. Takíto ľudia nie sú tak chorí, sú na chorobu veľmi zraniteľní.

V priaznivej situácii sa línia života nachádza pomerne ďaleko od kopca, takmer uprostred dlane. Títo ľudia ľahko prekonávajú ťažkosti, majú dostatočnú vitalitu.

Ak je čiara umiestnená veľmi blízko pri palci, potom má daná osoba strach, slabosť a neistotu.

Vysoký začiatok čiary (bližšie k ukazováku) naznačuje vitalitu a ambície.

Medzera v životnej línii na aktívnej ruke (vpravo) označuje akékoľvek ostré zmeny v živote človeka. Ďalšie okolnosti sa dajú posúdiť o tom, ako vedenie pokračuje po prestávke.

Ak bude zrejmé, táto udalosť povedie k pozitívnym zmenám. S ďalšou slabou čiarou povedie zmena k zhoršeniu života. Keď sa línia blíži k stredu dlane, môžete hovoriť o novej kariére alebo aktívnejšom živote.

Ak je medzera na pasívnej paži (vľavo), potom to naznačuje problémy dospievania, ťažké emocionálne detstvo.

Na línii života môžu byť vetvy hore a dole. Prvý svedčí o pozitívnych záväzkoch a zmenách a druhý o úzkosti a strate energie. Ak je na spodku trate vidlička, táto osoba si veľmi rád cestuje a mení sa.

Približný vek, keď sa udalosť vyskytne, sa dá vypočítať aj z línie života. Aby ste to dosiahli, rozdelte čiaru na dvanásť segmentov, z ktorých každý bude znamenať sedem rokov. Nebude to však limit vášho života, pretože existujú storočníci, ktorí žijú dlhšie ako stanovené obdobie.

Hlavné línie na ruke: línia srdca

Táto línia hovorí o pocitoch a emóciách človeka. Začína sa mierne pod malíčkom a končí medzi stredným a ukazovákom vo forme oblúka.

Takéto usporiadanie sa považuje za ideálne, ak je jasne a rovnomerne nakreslené, potom to naznačuje, že emocionálna sféra je harmonická a vyvážená. Takýto človek je vnímavý, prirodzený a praktický.

Ak je línia srdca veľmi nízka, takmer blízko línie mysle, potom má osoba zdržanlivosť, opatrnosť a skryté emócie.

Ak je srdcová línia krátka a končí pod krúžkom alebo prostredným prstom, potom má takáto osoba zlé citové spojenie s inými ľuďmi, je trochu odlúčený a tvrdohlavý.

S priamkou srdca môžeme povedať, že človek je sympatický, starostlivý a obáva sa o iných ľudí.

Ak má srdcová línia veľké zakrivenie stredného prsta, znamená to stálosť (v emóciách, vzťahoch). Takýto človek má dobrý rodinný život a správne správanie.

Ak srdcová línia končí pod ukazovákom, potom o takejto osobe môžeme povedať, že je romantický a optimistický.

Na riadku môžu byť tiež určité znaky, ktoré naznačujú emocionálny stav človeka. Napríklad medzery naznačujú silné pocity, ktoré človeka obmedzujú a potláčajú.

Ak sú na línii reťazce ostrovčekov, potom táto osobnosť podlieha výkyvom nálady a nestálosti emócií.

Hlavné línie na ruke: línia hlavy (mysle)

Táto línia hovorí o myšlienkach človeka, ale nie o intelektuálnych schopnostiach. Čiara začína od okraja dlane a končí pod prstencom prsta.

Ak existuje dlhá línia mysle (až k malíčku), predpokladá sa, že človek má filozofické a netriviálne myslenie, môže veľmi dobre analyzovať a porozumieť situácii.

Krátka čiara označuje úzkosť mysle, jej praktickosť, ako aj zameranie sa na to, čo sa teraz deje. Čiara, ktorá je strednej veľkosti, hovorí o vyváženom a vyváženom myslení.

Mali by ste sa tiež pozrieť na to, ako je čiara zakrivená. Ak je priame, myslenie je priame a logické. So zakrivenou čiarou musíte hovoriť o subjektívnom myslení a vnímaní sveta, o rozvinutej intuícii a umení.

Ak je čiara na konci veľmi dlhá a zakrivená, potom má táto osoba úplne iné vnímanie sveta, ktoré sa od ostatných veľmi líši.

Ak sa línia mysle a línia života navzájom nedotýkajú, potom je taký človek presvedčený o sebe, jeho vedomie je nezávislé a otvorené. Je tu tiež odvaha.

Keď je pripojený v počiatočnom bode línií mysle a života, hovorí o opatrnosti, stabilite, záväzku rodiny a túžbe žiť známym životom. Ak má takéto spojenie dlhú časť, potom dôvera takejto osoby nestačí, existuje závislosť od iných ľudí.

Musíte tiež venovať pozornosť znakom linky. Ak existujú nejaké diskontinuity, ostrovy a pomlčky, ktoré prechádzajú hranicou, potom to naznačuje pochybnosti, strach, nekonzistentnosť, rozmazané myslenie.

Prítomnosť ostrovčekov naznačuje, že problém vníma človek príliš blízko srdca.

Nezrovnalosti v charaktere a živosti mysle možno posúdiť prítomnosťou zástrčky na konci riadku.

Hlavné línie na ruke: línia osudu

Táto čiara je umiestnená zvisle na ramene a siaha od zápästia po stredný prst. Verí sa, že je zodpovedná za individualitu osoby, za jej charakter, životný štýl, cestu.

Ak je táto línia dlhá a jasná, osud je už ušlým záverom a je ťažké ho zmeniť. Ak tento riadok neexistuje, predpokladá sa, že neexistuje žiadny osobný spôsob.

Ak je línia prítomná (iné možnosti), ale nie je príliš dlhá, fragmentovaná alebo krátka, potom je životná dráha určená v tejto závislosti v tých oblastiach, kde je prítomná.

Ak čiara osudu nie je jasná, potom môžeme hovoriť o vystavení vonkajším faktorom, v dôsledku čoho je pôvodná cesta človeka skreslená.

S veľmi jasnou líniou je silný charakter, nekompromisný sebavedomie. Človek je proti všetkým ostatným a nesúhlasí s nimi.

Ak hovoríme o umiestnení línie v dlani, mali by ste vedieť, že táto línia začína v strede pri spodnej časti dlane zodpovedných a vyvážených ľudí.

Ak jeho začiatok ide z kopca Mesiaca, potom životnou cestou človeka je komunikácia, úprimnosť, emocionalita, citlivosť. Vďaka svojmu hlbokému prístupu k vrchu Mesiaca hovorí o neštandardnom spôsobe života, výstrednosti.

Je potrebné poznamenať, že tento riadok je veľmi variabilný. S vážnymi zmenami v charaktere osoby sa tiež môže zmeniť. Aj keď to nebolo pôvodne, môže sa prejaviť.

Hlavné línie na ramene: línia zdravia

Táto čiara začína od kopca Merkúra a klesá až na koniec dlane. Zvyčajne rovnobežne s líniou slnka. Jeho štruktúra má takmer vždy malé segmenty.

Je to dôsledok skutočnosti, že vykazuje možné alebo existujúce choroby, stav orgánov a psychosomatický systém. Stáva sa však, že táto čiara na ramene vôbec neexistuje. Toto nie je dôvod na paniku, pretože jeho absencia zvyčajne naznačuje vynikajúce zdravie.

Dotknutie sa tejto línie životnou líniou sa považuje za nebezpečné pre zdravie. Títo ľudia by mali venovať osobitnú pozornosť ich stavu. Najlepším riešením by bol voľný prechod zdravotnou linkou na kopec Merkúra, je možné iba dotyk s hlavovou líniou.

Ak sa segmenty na línii zdravia vzájomne prekrývajú, potom je choroba síce síce taká, ale boj proti nej bude úspešný.

Miznúca čiara medzi líniami srdca a hlavy znamená, že choroba ustúpi na určité časové obdobie. Potom by však zdravotná línia mala ísť na samotný kopec pod malíčkom.

Dobrým znakom je línia zdravia, ktorá beží oddelene od línie života. Pri interpretácii by sa však vždy mala venovať pozornosť životnej línii, pretože koriguje niektoré znaky.

Mali by ste sa bližšie pozrieť na okraj dlane, pretože môže existovať úplne nenápadná dabovacia línia - Mliečna dráha, ktorá majiteľovi sľubuje šťastný život.

Hlavné línie na ruke: rad šťastia (Slnko)

Táto čiara má iba pozitívne sfarbenie. Nie je to vždy na ruke. Začína sa zápästím v blízkosti kopca mesiaca a vedie k prsteňu. Niekedy je k dispozícii ako malá čiara pod prstom, ktorá siaha od srdcovej línie. Dáva človeku schopnosť byť a mať šťastie, úspech v živote.

Je potrebné poznamenať, že tento riadok nemá žiadny vplyv na rodinné vzťahy. Ukazuje iba úspech v ľudskom živote. Ale v rodine môžu byť vzťahy buď veľmi zlé alebo veľmi napäté.

Malé riadky na ruke: línia intuície

Línia intuície sa prejavuje u človeka, ktorý má intuitívne schopnosti, môže byť aj stredným alebo psychickým. Táto čiara nie je vždy a je umiestnená na kopci Mesiaca v tvare oblúka.

S plnou čiarou sa schopnosti používajú alebo sa dajú použiť. Ak je čiara prerušovaná, je potrebné ju ešte vyvinúť.

Vedľajšie línie na strane ruky: línia lásky (manželstvo)

Tieto línie ukazujú srdcové vplyvy, ktoré boli alebo budú dostatočne silné. Nie je potrebné, aby sa niekto oženil alebo oženil. Tieto čiary sú umiestnené pod malíčkom na kopci Merkur a idú z vonkajšej strany dlane do vnútra. Môže ich byť aj niekoľko.

Predpokladá sa, že hĺbka línií sa môže posudzovať podľa dĺžky trvania vzťahu, ako aj od vzťahu k partnerovi.

Ak chcete určiť obdobie tohto vzťahu, mali by ste rozdeliť čiaru od hornej hranice kopca Merkúra po líniu srdca do troch segmentov, ktoré trvajú dvadsať päť rokov. Takže si zhruba spočítate čas.

Pri výpočte však musíte vziať do úvahy aj ďalšie riadky, ktoré môžu ovplyvniť osud vzťahu.

Malé riadky na strane: línie detí

Tieto riadky zobrazujú počet detí, ktoré budú. Patria sem aj potraty, potraty. Narodenie dvojčiat je označené V.

Tieto línie sú na kopci Mesiaca, odchyľujú sa od línií manželstva. Mimochodom, môžete zistiť, koľko detí bude v tomto manželstve.

Predpokladá sa, že jasné čiary označujú chlapcov a fuzzy čiary označujú dievčatá. Najčastejšie sa takéto línie vyskytujú u žien. U mužov sa to stáva, ak má záujem o potomka.

Zriedkavé čiary na strane: rozvodová čiara

Táto čiara je veľmi malá a pohybuje sa od spodnej časti palca. Označuje možnosť rozvodu, ak sa objavil na pravej strane. Na ľavej strane to naznačuje, že všetko je už v minulosti alebo nebezpečenstvo už prešlo.

Rozvodová čiara sa môže objaviť v priebehu niekoľkých minút od rodinných zážitkov a môže zmiznúť, keď je všetko v poriadku. Dôkladnejšia predpoveď bude po analýze všetkých línií na strane ruky, najmä manželských línií.

Vzácne čiary na ruke: peňažný trojuholník

Tvorí sa priesečníkom línie osudu, línie mysle a tretej línie, ktorá ju uzatvára. Takýto trojuholník sa často nevytvára a naznačuje možnosť hromadenia peňazí a ich tvorby.

Predpokladá sa, že takýto znak sa objavuje už v ranom veku a prakticky sa v budúcnosti nezmení. Bohatstvo tak môže byť predurčené od detstva.

Vzácne čiary na ramene: mriežka na kopci Venuše

Je neoddeliteľnou súčasťou krásnejšej polovice našej spoločnosti, pretože symbolizuje úzkosť a skúsenosti v rôznych situáciách. Ak vodorovné čiary z kopca dosiahnu životnú líniu, môže dôjsť k vážnemu ochoreniu alebo k depresii. Mimochodom, to možno vopred upozorniť.

Farba čiary

Je tiež potrebné venovať pozornosť farbe študovanej línie.

 • Bohatý človek sa vyznačuje úzkymi, jasnými a jasnými čiarami.
 • Ak sú línie bledé, potom má táto osoba nedostatok energie a odhodlania, ako aj zlé zdravie.
 • Ak sú čiary červené, potom je človek takmer vždy v dobrej nálade, je veľmi aktívny a zdravý.
 • Ak sú čiary žlté, znamená to, že v tele je veľa žlče, je tu pýcha, zdržanlivosť a sebectvo.
 • Ak majú čiary tmavý odtieň, potom je osoba arogantná, pomstychtivá, je pre neho ťažké odpustiť.
 • Ak sú čiary suché, sotva viditeľné, je to nepriaznivý znak.
 • Milosrdný a šťastný človek bude mať hlboké línie.
 • Ak je čiara tenká, naznačuje to vznik bohatstva v ľudskom živote.
 • Prítomnosť v strede dlane naznačuje priaznivý osud.
 • Те линии, которые имеют разрывы, свидетельствуют о недостатке энергии, жизнестойкости, потери добра.
 • Если линии короткие и ветвятся, то в жизни человека много горестей.
 • Если линии короткие и неровные, идут вниз, то они считаются неблагоприятными.
 • Линии, которые находятся не на своем месте, также неблагоприятны.
 • Svetlé a jasné čiary, ktoré majú požadovanú dĺžku, hĺbku a obvod, sa považujú za dobré a priaznivé.

Akékoľvek chyby na tratiach

Keď hovoríme všeobecne o linkách na ruke, potom sú chyby alebo iné znaky na nich vo väčšine prípadov veľmi nepriaznivé pre ľudské zdravie a osud. Prečo sa verí, že tento riadok by mal byť čo najjasnejší. Zoberme si niektoré nedostatky.

 • Oslabený organizmus je charakterizovaný vlnovkou, prerušovanou, z väčšej časti úplne nejasnou čiarou. Môže mať reťazce alebo ostrovy.
 • Ak je na linke medzera, môže to spôsobiť katastrofu, chorobu. V najlepšom prípade sa v živote môžu vyskytnúť niektoré prekážky alebo zmeny.
 • Na konci riadku sa kefou dá povedať o slabosti a márnosti človeka, že mu chýbajú dobré vlastnosti.
 • Na trati môžu byť aj hviezdy. Táto značka varuje pred nehodou, duševnou alebo fyzickou tiesňou. Možný je aj smrteľný prípad, na ostatných riadkoch by sa však malo toto potvrdenie potvrdiť.
 • Predpokladá sa, že iba dve línie môžu prechádzať rukou - srdce a hlava. V iných prípadoch je to nepriaznivé.
 • Za nepriaznivé sa považujú aj tie čiary, ktoré sa pretínajú a zastavujú proti sebe. Nemalo by to tak byť, linky by mali pokračovať.
 • Ak sú na čiare medzery, potom sa má za to, že je oslabená, má nepriaznivú farbu.
 • Tiež by sa linky po prestávkach nemali vrátiť späť, je to veľmi zlé.
 • V prípade porúch a porúch sa na riadku objaví bodka.
 • Kapilárne línie naznačujú ich slabosť.
 • Ak je kríž jasne viditeľný na línii, má v tomto okamihu života prekážku. Môže to byť zhoršenie zdravia alebo nejaká zmena života.
 • Na priamke tiež nepriaznivé - môže to byť opäť prekážka alebo zlé zdravie. Čím je to hlbšie a jasnejšie, tým horšie.

V žiadnom prípade nezabudnite, že nie je potrebné posudzovať jednu nepriaznivú líniu bez toho, aby sa brali do úvahy ostatné.

Priaznivé riadkové symboly

Vo všetkých smeroch existujú priaznivé postavy:

 • Trojzubec. Zvyčajne je to na konci línie osudu, zdravia alebo slnka - akákoľvek čiara, ktorá ide vzpriamene. Pozitívny vplyv známky na úspech v oblasti financií je tiež len dobrým znamením. Malo by sa to však jasne odlíšiť.
 • Námestie. Toto je všeobecne priaznivý a ochranný symbol. Chráni pred akýmikoľvek negatívnymi vplyvmi. Napríklad, ak je na línii osudu medzera a námestie je blízko, potom je to talisman proti udalosti, ktorá by sa mala stať. Buď to jednoducho nebude, alebo to bude veľmi mäkká rana.

Čítaním týchto riadkov je možné predvídať určité udalosti a prijať opatrenia na ich zmiernenie alebo neutralizáciu. Každý riadok môže povedať veľa, takže ak máte záujem o tento typ predpovedí, mali by ste starostlivo preštudovať všetky vlastnosti vašej ruky, čo znamená, ako to ovplyvňuje osud, zdravie, vzťahy.

Malo by sa pamätať na to, že na obraz sa treba pozerať ako na celok, pretože jeden priaznivý znak môže neutralizovať niekoľko zlých.

Čítanie línie srdca

Ak sa pozriete na obrázky usporiadania čiar na všeobecnom vzore, línia Srdca bude najvýraznejšia. Číta sa v ľubovoľnom smere. Poukazuje na emocionálnu zložku života. Podľa vzoru Srdca je možné zistiť osobné vzťahy, pevnosť manželstva, vernosť partnera.

 • Ak čiara začína pod ukazovákom, osoba je nielen náročná, ale aj vynaliezavá. Oceňuje sa, je často osamelá, ale dočasná osamelosť sa neobťažuje. Môže byť milostná, ale vo vzťahu, aby zostala sebecká.
 • Neprítomnosť takého oblúka naznačuje zložitosť osobnosti. Bývala vedená logikou. Jej emócie sú vždy pod kontrolou. Zle vyjadrená črta srdca hovorí o odlúčení: pre človeka je ťažké niekomu otvoriť a dôverovať mu.
 • Krátka, akoby orezaná pomlčka vám pomôže nájsť veterného človeka. Jeho ohyby naznačujú emocionalitu ich majiteľa, pre takúto osobu je ťažké kontrolovať útoky hnevu alebo žiarlivosti.
 • Človek ovláda svoje emócie, ktorých línia srdca je rovnobežná so značkou života. Títo ľudia častejšie ako ostatní nájdu jedného partnera na celý život.
 • Medzery v hlavnej schéme naznačujú silné emocionálne traumy, z ktorých nebude ľahké sa zotaviť.

Čítanie línie mysle

Táto línia je zodpovedná za ľudskú inteligenciu. Ak taká čiara nie je na ruke, potom je človek lenivý, podozrivý a bez ambícií. Je pre neho ťažké dosiahnuť svoje ciele.

 • Jasný vzor hovorí o dobrej pamäti a rozvinutej intuícii.
 • Priama čiara predstavuje logické myslenie: človek je zvyknutý spoliehať sa na fakty.

Musíte vedieť, ako čítať kombináciu línií mysle a života. Ak človek začína v jednom bode, má vôľu, je cieľavedomý a sebavedomý, ak sa nedotýkajú dvoch dôležitých čŕt, potom je v živote dobrodruh. Je ľahké prečítať prestávky. Ukazujú, že myšlienky osoby sú nekonzistentné a nejasné.

Čítanie línie osudu

Táto vlastnosť beží pozdĺž zvyšných vzorov, počínajúc od stredu dlane. Ukazuje všetky tie udalosti, pri ktorých daná osoba nemá žiadnu moc, a tie faktory, ktoré ovplyvňujú rozhodnutia vlastníka veci.

Ako čítať osud ručne cez osud:

 • hlboká, jasná a rovnomerná čiara naznačuje, že osoba nedovolí, aby jej život ovplyvnili cudzie faktory,
 • ak sa pomlčka pretína s líniou života, človek má každú šancu dosiahnuť svoje ciele, je to silne odhodlaný človek, ktorý nehľadá výhovorky,
 • ak pomlčka prekročí líniu života uprostred, potom bude mať osoba po 30 rokoch dva rôzne smery, zmení miesto výkonu práce alebo bydlisko,
 • línia vychádzajúca z palca hovorí o silných rodinných väzbách, človek nikdy nestratí kontakt s rodinou a priateľmi.

Čítanie osudu dlane pomôže smeru línie Osudu. Ak je rovina, nebudete musieť čakať na náhle zmeny v živote. Toto je znak harmónie: nič nenúti človeka, aby prehodnotil svoje názory na život. Medzery v hlavnej línii naznačujú faktory, ktoré ovplyvnia osud. A bez ohľadu na to, ako ťažko sa človek snaží, nedokáže zabrániť zmene.

Ostatné riadky v dlane

Určenie osudu pomôže ďalším funkciám. Sú umiestnené pozdĺž prstov, v priesečníku iných vzorov. Znak zdravia začína pod malíčkom a ukazuje všetky choroby, ktoré ohrozujú život človeka. Manželské línie - malé pomlčky na okraji dlane nad oblúkom srdca - označujú počet a trvanie osobných vzťahov a často ich chýba z dlane. Ak to tak nie je, vzťah osoby nebude ľahký.

Pozrite si video: Náhodný hod kostkami. HRACÍ KOSTKY. naučte se ovlivnit náhodu a osud (Január 2023).

Pin
Send
Share
Send
Send