Užitočné tipy

Nové podnikateľské nápady

Pin
Send
Share
Send
Send


Podnikateľský nápad je otvorenie detského detského klubu, Jednoducho povedané, je to kruh, ktorý u detí rozvíja schopnosť logicky myslieť, vidieť celý obraz z rôznych faktov.

Mnoho rodičov chce naučiť svoje deti myslieť mimo poľa. Bez ohľadu na vybrané povolanie bude táto zručnosť vždy užitočná v budúcnosti. Nie je žiadnym tajomstvom, že nie všetky deti sa radi učia. Ak však dáte materiál zaujímavo a hravo, bude do týchto tried priťahovaných mnoho detí.

Môže ísť o nezávislý druh podnikania alebo o ďalšiu oblasť školiaceho strediska pre deti.

Tieto kurzy sú vhodné pre deti od 7 rokov. Mimochodom, táto myšlienka je vhodná nielen pre deti, ale aj pre tínedžerov. Účasť na detských klubových súťažiach budú mať záujem aj dospelí.

Táto myšlienka je založená na vášni detí riešiť rôzne hádanky. Kto z nás nehral Sherlocka Holmesa ako dieťa?

Navštívte toto detektívny klub bude rozvíjať analytické schopnosti dieťaťa, ktoré sa v budúcnosti budú vždy hodiť.

Napríklad vo forme hry sa zadáva úloha, keď je podľa opisu trestného činu a vysvetlenia podozrivých potrebné vypočítať páchateľa.

Je potrebné kombinovať teoretické znalosti s praktickými znalosťami. Napríklad, úloha môže byť zadaná vo forme hry na hrdinov, kde sa na procese už zúčastňuje niekoľko ľudí. Účasť na takejto hre učí dieťa, aby ovládalo výrazy tváre, ovládalo jeho reč a gestá - podobne ako herecká škola pre deti.

Pre deti bude veľmi zaujímavé odhaliť tajomstvá pirátskych kariet (samozrejmosťou sú samoobsluhy). Nájdenie cieľa na zemi vyvinie orientačné schopnosti v hlavných smeroch a vyvinie logické myslenie.

Môžete deťom predstaviť základy šifrovania. Všetky deti radi šifry vyriešia. Najjednoduchšia šifra je náhradná šifra, keď je každé písmeno abecedy nahradené symbolom, znakom alebo iným písmenom. Takáto šifra sa dá ľahko uhádnuť. Existuje veľa druhov šifrov - desiatky, ak nie stovky. Toto je celá veda, ktorá je veľmi zaujímavá na štúdium.

Mimochodom, dešifrovanie starých abeced je pomocou dešifrovacích metód a metód. Po mnoho storočí boli egyptské hieroglyfy záhadou za siedmimi pečaťami pre vedcov, až kým tzv. „Rosetta Stone“ nedal najavo vodítko.

Analýza jeho rukopisu môže poskytnúť veľmi zaujímavé informácie o osobe. Existuje dokonca celá veda - grafológia. Toto však bude samozrejme zaujímavé pre staršie deti.

Schopnosť zapamätať si tváre rozvíja pamäť. Len veľmi málo z nás bude môcť obnoviť tvár osoby, ktorú fotobot videl iba raz. Pre odborníkov to však nie je veľký problém. Farba očí, tvar nosa, úst - všetko má svoje individuálne vlastnosti. Školenia o pamäti potom budú hrať dobrú službu pre študentov.

V závislosti od veku stážistov možno uviesť niektoré základné právne znalosti. Dnes by mal každý poznať svoje práva. Staršie deti sa budú zaujímať o osvojenie si základných kriminalistických praktík.

Je veľmi dôležité, aby bol tento materiál zaujímavý a fascinujúci.

Na niektoré triedy môžete pozvať vyšetrovateľov, forenznú prácu.

Detský detský klub - Toto je celkom funkčný nápad pre ďalšiu oblasť činnosti - napríklad ako súčasť všeobecných vzdelávacích kurzov na prípravu detí na školu. Aj keď možno ako nezávislý druh podnikania môže byť táto služba požadovaná.

Viac informácií o tomto nápade na založenie a vedenie firmy nájdete tu.

Možno vás budú zaujímať nasledujúce podnikateľské nápady:

Existujú tri témy, v ktorých sa takmer každý obyvateľ našej krajiny považuje za odborníka - jedná sa o politiku, medicínu a rodičovstvo. Aby sa mohol stať politikom, sú potrebné peniaze a značné lekárske ošetrenie si vyžaduje rozsiahlu vedomostnú základňu a diplom, ale vzdelávanie a výchova detí je v právomoci všetkých, ktorí majú záujem a ktorí sú ochotní venovať čas a úsilie minimálnemu školeniu.

Môj príbeh začal tým, že o rok som šiel so svojou najstaršou dcérou do „raného vývoja“ (a tam sa nám nepáčilo všetko), potom som porodila mladšiu a pracovala s deťmi doma ... A po pol roku som už bola unavená sedieť na materskej dovolenke a premýšľať, Ako opraviť všetky nedostatky týchto aktivít, rozhodol som sa, že je čas otvoriť si vlastnú firmu!

Už som mal základné vzdelanie, magisterský titul z „aplikovanej matematiky“, ale zúčastnili sme sa základného pedagogického kurzu. Tí, ktorí nemajú vysokoškolské vzdelanie alebo je to absolútne „mimo témy“, budú musieť absolvovať aspoň kurzy. Potom som navrhol IP, prišiel s menom a objednal si logo. A začala hľadať miesto, kde by mohla viesť hodiny. Keďže som nemal počiatočný kapitál a prvýkrát som neočakával veľa zákazníkov, okamžite som ponuky s mesačným nájmom zamietol. Podarilo sa mi vyjednávať s rodinnou kaviarňou, ktorá bola otvorená pred 3 mesiacmi, že si od nich prenajímam stoly za 30% svojich príjmov. Mimochodom, návrh sa ukázal byť úspešným tak pre mňa (veľa mojich klientov raz šlo piť kávu a videlo moje hodiny v akcii), ako aj pre kaviareň (rodičia, čakanie na deti, objednané čajové kávové koláče a deti, po cvičení, požiadaný o uspokojenie hladu a smädu práve tu a teraz)!

Ceny som stanovil pre svoje prvé triedy jednoducho smiešne, len na pokrytie nákladov na zásoby, ale po pol roku som ich zdvihol dvakrát, potom jeden a pol - a bol prekvapený, keď som zistil, že počet detí neklesol - to znamená A oni a ich rodičia milujú to, čo robím!

Povinné náklady

Za približne 100 dolárov som kúpil vzdelávacie hračky a karty, ako aj ceruzky, farby, plastelínu, farebný a biely papier a lepenku. Ďalších 50 dolárov išlo na vytvorenie loga a vizitky. A potom, pol roka, som zhromaždil všetky príjmy, ktoré som mal po zaplatení nájomného, ​​a kúpil si výhody a zásoby.

Príprava na triedu

Okamžite som napísal všeobecný hrubý plán hodiny, na základe ktorého som sa potom pripravoval na každú konkrétnu lekciu. Napríklad všeobecný plán pre mladšiu skupinu (1,5 - 2 roky) vyzeral takto:

 • hry na prstoch a gymnastika na rečovú terapiu,
 • vonkajšie hry
 • tvorivá úloha
 • školenie (farby, rastliny, zvieratá, domov atď.),
 • rozvoj jemných motorických schopností,
 • hry s kartami.

Ďalej som zostavil každú konkrétnu lekciu podľa tejto schémy, neustále sa meniace činnosti. Je vhodné zamyslieť sa nad možnosťou, keď sa deťom niečo nemusí páčiť, jednoducho odmietajú robiť to, čo ste pre nich dnes pripravili, a majú na sklade aspoň jednu alebo dve hry alebo „výukové programy“. Pre každú vekovú skupinu bol tento systém približne rovnaký, iba príprava bola už iná a namiesto rozvoja jemných motorických zručností, ktoré sa začínali od 3 rokov, čerpáme recept.

Kde získať materiály?

Dnes nájdete všetko na internete - od farbív a slov až po podrobné poznámky k triedam. A v súčasnosti existuje veľa literatúry a didaktických pomôcok. Prvú lekciu som si vzal presne z internetu a dnes mám plány pre skupiny na niekoľko mesiacov dopredu - sledujem len vývojový program pre predškolské deti a striedam hry, ktoré mám.

Ako môžem uložiť?
 • Logo môžete získať aj bezplatne tak, že si ho objednáte od absolventov kurzov webdizajnu, ktorí potrebujú predmet na maturitné alebo diplomové práce. Ja, nanešťastie, som prišiel s týmto omnoho neskôr, ale predstavil som nápad kolegovi, ktorý tak dosť ušetril.
 • Spočiatku sa môžete bez vizitiek vyhnúť, väčšina zákazníkov k vám príde vďaka ústnemu podaniu
 • Nekupujte veľa hier a spotrebného materiálu naraz, postupne dopĺňajte zásoby s každým ziskom
Čo je absolútne nemožné uložiť?
 • O kvalite nakupovaných materiálov. Pri nákupe venujte pozornosť nielen tomu, že sú bezpečné, ale aj vhodné pre batoľatá. Odtrhávací papier alebo karty zafarbené farbou môžu dieťa veľmi vystrašiť a odradiť „vidlice“ na dlhú dobu.
 • Na dosiahnutom vzdelaní - od toho závisí 90% úspechu detského klubu!
Existuje nejaká možnosť rastu?

Príležitosti na posun vpred sú vždy k dispozícii, stačí ich len vidieť. Môžete sa obmedziť len na skorý vývoj, ale môžete pridať prípravu na školu, hudobné kurzy, starú angličtinu, kreativitu detí ... Môj klub sa rozrástol z „materskej zábavy“ na plnohodnotný zdroj príjmu za dva roky a okrem počiatočného vývoja sa pre deti v predškolskom veku organizujú kurzy matematiky. a angličtina pre deti od 3 do 9 rokov. A vážne uvažujeme o lekciách hudby a rytmu, stačí si kúpiť nástroj!

Čo dokážete bez? Potrebujem licenciu pre detský vývojový klub?

Bez túžby neustále rásť a rozvíjať sa, robiť svoju prácu lepšie a lepšie, nájsť nové zaujímavé techniky a implementovať všetky nápady. A predsa - bez obrovskej, bezpodmienečnej a neobmedzenej lásky k deťom. Všetko ostatné, ako ukázala prax, je výhodné!

Najdôležitejšia a najdôležitejšia vec je licencií, Licencia nie je potrebná, ak je klub umiestnený ako miesto rekreácie a zábavy pre deti. To znamená, že ak bude klub poskytovať hlavne opatrovateľské a dozorné služby bez cieleného dodatočného predškolského vzdelávania. Stačí získať súhlas a povolenie na otvorenie viacerých kontrolných orgánov. Ak však stále chcete viesť niekoľko vzdelávacích kurzov, napríklad školský prípravný kurz, už pre svoju činnosť potrebujete licenciu. Pretože to bude cielené školenie. Ak však bude váš učiteľ samostatným podnikateľom vykonávajúcim tútorské činnosti, má právo viesť vzdelávacie kurzy bez licencie. A rodičia vašich detí majú právo s ním uzavrieť dohodu o doučovaní. S vami učiteľ uzavrie nájomnú zmluvu na vykonávanie svojich činností alebo jednorazovú zmluvu o poskytovaní služieb. Nie je však potrebné s ním uzatvárať pracovnú zmluvu. S týmto učiteľom nemusíte brať do úvahy ani upravovať hodiny hodín.

Teraz môže spoločnosť IP aj LLC získať licenciu na vzdelanie. Požiadavky, že takúto licenciu môžu získať iba neziskové organizácie, sú zastarané.

V súlade s novými hygienickými normami, ktoré nadobudli účinnosť v roku 2014, je otvorenie detského klubu v obytnom dome a byte povolené, podmienky zadržiavania sa tiež zjednodušujú:

 • Deti môžu zostať v takomto stredisku (klube) až 4 hodiny denne,
 • K dispozícii je spoločná kúpeľňa pre deti a dospelých,
 • Pre jedno dieťa sú v herni potrebné 2 metre štvorcové (napríklad, ak je herňa 14 "metrov" - v ňom môže byť súčasne až 7 detí),
 • Tri postele sú povolené. Môžu byť umiestnené priamo v herni,

Ako otvoriť detský klub: podnikateľský plán

Mnoho ľudí premýšľa o tom, ako otvoriť detský klub, aby bol ziskový. Takýto nápad na podnikanie môže byť veľmi plodný.

Vytvorenie populárneho detského centra, kreatívneho štúdia pre deti, je sľubnou oblasťou podnikateľskej činnosti.

Podnikateľský plán na vytvorenie komerčného detského centra pomôže načrtnúť akčný plán, zistiť problémy a ich riešenia.

Je dôležité pochopiť, aký je váš cieľ v tomto odbore. V očiach potenciálnych zákazníkov bude vaše centrum potrebné pre rozvoj detí, atraktívne pre rodičov.

Konkurenčná výhoda

Sú to tieto:

 • nie je potrebné získať licenciu
 • Dnes sa v krajine pozoruje rýchle zvýšenie pôrodnosti,
 • myšlienka skorého rozvoja je čoraz populárnejšia,
 • drahé vybavenie nie je potrebné
 • veľa rodičov plánuje vývoj svojho dieťaťa v oblasti komerčného vzdelávania,
 • S pohľadávkami a dodávateľmi nie sú problémy,
 • detské štúdiá a hrnčeky ako deti a rodičia,
 • relatívne malé investície
 • vynikajúce výsledky možno dosiahnuť úsilím zameraným na rozvoj detí,
 • podnikateľ nepotrebuje odbornú prípravu, stačí milovať deti,
 • je to veľmi príjemný podnik, pretože podnikateľ prináša spoločnosti hmatateľné výhody.

Problémy pri rozvoji tohto podnikania sú tieto:

 • rôzne školenia a úroveň rozvoja detí,
 • sezónny charakter tejto podnikateľskej činnosti,
 • obrat, zmena v zložení detského tímu,
 • toto podnikanie môže byť ziskové, ale nie príliš ziskové,
 • rôzne prekážky - objektívne okolnosti vo forme pracovného zaťaženia detí v škole, chrípkových epidémií, detských chorôb, cestovania detí počas sviatkov a ďalších podmienok.

Zvláštnosťou tohto podnikania je významná sociálne orientovaná súčasť.

Podnikateľský koncept v sektore komerčného vzdelávania

Cieľová skupina v tomto segmente podnikateľských aktivít je skutočne obrovská.

Potrebné podmienky pre úspešný detský klub sú tieto:

 • implementácia tohto obchodného plánu vyžaduje veľkú vedomú túžbu,
 • je dôležité správne stanoviť ciele, uvedomiť si očakávania detí a rodičov,
 • v tejto oblasti je potrebná profesionalita,
 • musíte využiť všetky nazhromaždené skúsenosti s prácou s deťmi,
 • mali by ste sa snažiť odhaliť svoj plný tvorivý potenciál,
 • ochota riskovať stratu všetkých vašich úspor,
 • v tejto oblasti je potrebné sledovať nové trendy a napredovať,
 • Implementácia tohto obchodného plánu je dôležitá.

Úspešné komponenty dobrého detského centra

Keď ľudia začínajú podnikať, často majú iba určitý abstraktný model. Musíte veľmi jasne pochopiť, čo budete robiť v tomto procese. Práca v detskom priemysle je mnohostranná. Musíte komunikovať s rodičmi, viesť triedy s deťmi, venovať sa marketingu, pracovať s financiami.

Je dôležité nájsť oblasť, v ktorej budete mať veľké potešenie. Musíte byť súčasťou tohto procesu. Ak podnikateľ premýšľa iba o prosperite svojho podnikania s cieľom zarobiť si peniaze, takýto projekt môže byť neúspechom.

Iba taký projekt práce s deťmi sa ukázal byť úspešným, do ktorého investujete svoju dušu. Pri návrhu detského centra by malo fungovať ako prvé.

Starostlivo zvážte nasledujúce body:

 • denný rozvrh práce vzdelávacej inštitúcie,
 • dĺžka pobytu detí v detskom klube,
 • programy a učebné materiály pre použitie v práci,
 • hlavné zameranie rozvoja,
 • princíp formovania detského tímu,
 • prítomnosť jednotlivých tried,
 • vek detí
 • zloženie kvalifikovaných odborníkov.

Kde začať s realizáciou projektu komerčného detského klubu? Ak chcete otvoriť detské vývojové centrum, musíte urobiť malý marketingový prieskum. Je lepšie získať odborné poradenstvo v špecializovanej organizácii. Asi 1,5 milióna rubľov. je výška investície do vytvorenia komerčného detského centra.

Zaregistrujte firmu

Detský klub môžete otvoriť na franšíze alebo na vlastnú päsť. V prvom prípade sa pod známou značkou získa hotový nápad, plán efektívnej propagácie vývojového centra detí a zníženie nákladov na začiatku. Známa značka stojí asi 800 tisíc rubľov. Ak je značka málo známa, potom franšíza môže stáť od 80 000 rubľov.

Ak chcete otvoriť detské centrum, musíte sa zaregistrovať ako podnikateľ, ktorý vydal IP alebo LLC bez licencie. Bude musieť vynaložiť úsilie. Počas registrácie sa od vládnych agentúr vyžaduje veľa schválení. Oddelenie vzdelávania je povinné zabezpečiť program, ktorý ste vytvorili. Táto vzdelávacia inštitúcia bude neustále monitorovaná.

Služby prenajatého personálu, priestory v obytnej štvrti budú stáť malú sumu, ak je vaša kategória ekonomická trieda. Ak je vaše centrum určené pre deti z bohatých rodín, pripravte sa na vážne náklady. Najlepší učitelia, prenájom drahej miestnosti bude vyžadovať značné množstvo peňazí.

Výber priestorov a personálu

Viaceré učebne si môžete prenajať v administratívnej budove alebo v nákupnom centre umiestnenom v oblasti cieľovej skupiny. Aby náklady na vzdelávacie služby boli nízke, môžete si prenajať vhodnú izbu v mestskej spálni.

Na prízemí obytnej budovy je možné vytvoriť detské centrum. Vaše finančné možnosti by sa mali dôkladne vyhodnotiť. Na vytvorenie detského klubu je vhodná miestnosť s malou plochou asi 50 m². Prenájom prémiovej izby je veľmi drahý.

Zamestnanci detského klubu určujú výkonnosť podniku. Kvalifikovaný správca bude schopný správne organizovať prácu centra. Najnaliehavejšou otázkou je výber učiteľa.

Výsledky a atmosféra v lekcii úplne závisia od jeho osobných a profesionálnych kvalít. Preukázanie odbornej kvalifikácie je predpokladom práce učiteľa.

Ziskovým obchodným nápadom by mohlo byť otvorenie detského centra. Zárukou kvalitného školenia je profesionalita personálu.

Tento rýchlo rastúci podnik prináša malý, ale stabilný príjem.

Vychovávať inteligentné deti: ako otvoriť detské vývojové centrum

В противостоянии родителей – адептов свободного воспитания и сторонников раннего детского развития уже многие годы уверенно побеждают последние.

Čoraz viac rodičov uvažuje o vývoji aktivít pre svoje dieťa takmer z kolísky a otvorenie detského centra môže byť ziskovým obchodným nápadom.

Čo je potrebné na realizáciu takéhoto projektu? Pokúste sa urobiť podrobný plán, ako otvoriť detské vývojové centrum.

Krok 1. Formulujeme tento koncept

Pred vypracovaním podnikateľského plánu je potrebné určiť formát budúceho centra.

Dopyt po univerzálnych detských skupinách s rôznymi vekovými skupinami, kde rodičia môžu dieťa „odísť“ na niekoľko hodín pri podnikaní, tento druh „materskej školy na hodinu“ nemá nič spoločné s vývojovým vzdelávaním.

Klienti - rodičia musia pochopiť, komu dôverujú svojim deťom a za čo platia peniaze, preto starostlivo zvážte koncept práce:

 • vek akceptovaných detí
 • princíp formovania skupín (vekové limity, iné kritériá),
 • hlavné zameranie rozvoja (komplexný, kreatívny, intelektuálny, fyzický, dôraz na cudzí jazyk atď.),
 • aplikované programy a techniky,
 • krátkodobý alebo dlhodobý pobyt detí v centre,
 • prítomnosť jednotlivých tried, psychologická a nápravná práca s deťmi.

Dôležité rady pre podnikateľov: Nestrácajte čas ani pri jednoduchých bežných úlohách, ktoré je možné delegovať. Preneste ich na nezávislých pracovníkov Executor.ru. Zaručená kvalitná práca načas alebo vrátenie peňazí. Ceny aj za vývoj webových stránok začínajú na 500 rubľov.

Toto je tzv. „Pedagogická“ časť projektu, vďaka ktorej bude vaše centrum atraktívne a vážne v očiach potenciálnych zákazníkov.

Kto presne títo potenciálni zákazníci do veľkej miery určia vaše ďalšie kroky.

Ak rátate s deťmi z bohatých rodín, buďte pripravení na náklady: počnúc od prenájmu drahých priestorov až po najímanie najlepších učiteľov.

Ak je vaša kategória „ekonomická trieda“, môžete prekonať s malou finančnou krvou, vybrať si malú miestnosť v spálni a obmedziť sa na minimum služieb a najatý personál.

Ďalej určte rozvrh inštitúcie, počet a typy tried, predbežný rozvrh, zloženie špecialistov pre prácu s deťmi.

Krok 3. Získajte licenciu

Ak si chcete najať učiteľov alebo sa rozhodnete otvoriť LLC, okamžite sa pripravte na žiadosť o licenciu. Potrebujete dokumenty:

 • zmluva o umiestnení do detského centra (nájom alebo nehnuteľnosť),
 • uzavretie SES a požiarnej služby v areáli,
 • osvedčenie o štátnej registrácii spoločnosti,
 • charta spoločnosti LLC,
 • vzdelávací program
 • zoznam dostupných učebných materiálov a učebných pomôcok,
 • informácie o pedagogických pracovníkoch.

Špecifikovaný súbor dokumentov musí byť predložený vzdelávacej komisii a čakať na schválenie licencie. Nejde o rýchlu alebo jednoduchú záležitosť a je vhodnejšie začať ju, keď už je podnik na nohách.

V počiatočnom štádiu je rozumné nezapojiť sa do tohto zložitého procesu a zatiaľ pracovať ako samostatný podnikateľ - otvoriť detské zábavné centrum, ktoré si nevyžaduje účasť profesionálnych učiteľov.

Ak ste tak urobili, môžete krok 3 bezpečne preskočiť.

Krok 4. Vyhradíme miestnosť

Na umiestnenie detského centra musí miestnosť spĺňať určité požiadavky:

 1. Samostatné nebytové priestory.
 2. Nie je to suterén, suterén alebo prízemie.
 3. Výška stropu od 3 m.
 4. Je žiaduce mať únik z požiaru.
 5. Bol nainštalovaný požiarny poplachový systém.

Pri opravách je potrebné sa riadiť pravidlami upravenými v SanPiN 2.4.1.2440-10:

 • v miestnosti by sa malo prideliť miesto na vyzliekanie, herňa, ktorá sa používa aj na vyučovanie, kúpeľňa,
 • steny - natreté alebo potiahnuté vlhkosťou odolnou tapetou,
 • stropy - odporúča sa bielenie alebo natieranie vodou,
 • podlahy sú rovné, bez vád, nekĺzavé,
 • elektrické zásuvky a vypínače vo výške neprístupnej pre dieťa (od 1,8 m).

Po správnej príprave priestorov si kúpte potrebný nábytok, hračky, vybavenie pre športové hry, materiál pre triedy. Zábavné centrum bez vzdelávacích služieb je pripravené na prijatie detí.

Vzdelávacia organizácia je povinná koordinovať využívanie opravených priestorov s Rospotrebnadzorom a až po získaní povolenia na prevádzku pozve žiakov k sebe. Nie je potrebné pripomenúť, že všetko vybavenie a hračky musia byť bezpečné a musia mať osvedčenia.

Kde nájdete miesto pre detský klub? Najjednoduchší spôsob riešenia problému je v malom meste - môžete si bezpečne vziať akúkoľvek vhodnú miestnosť na pešej ulici alebo na ploche 50 metrov štvorcových. mv nákupnom centre.

Vo veľkých mestách zvážte konkurenčné prostredie (v blízkosti umiestnenia podobných prevádzok je nežiaduce), ako aj cieľové publikum.

Elitný detský klub nemôže byť v pracovnej štvrti a pre babičky a matky žijúce v spálni je vhodnejšie vziať svoje deti na hodiny v dochádzkovej vzdialenosti.

Po rozhodnutí o mieste nezabudnite premýšľať nad interiérom v súlade s koncepciou vašej školy.

Krok 5. Vyberieme zamestnancov

Aj keď vaše centrum ešte nie je plne vybavené deťmi, je nepravdepodobné, že budete mať dostatok času na sledovanie objednávky a riešenie problémov s domácnosťou. Budete potrebovať 1 - 2 správcov (načítať zaťaženie z prevádzkového režimu) a čistič. V kluboch malých detí je za čistotu v praxi zodpovedný správca.

O probléme so zamestnancami sa rozhodne v závislosti od formátu a úrovne vašej inštitúcie: aké služby ponúkate, koľko skupín máte atď.

Môžete byť obmedzení na niekoľko pedagógov, ale plnohodnotné vývojové centrum je nemysliteľné bez učiteľov angličtiny, tanca, maľby a detských psychológov.

Zamestnanci sa môžu postupne dopĺňať, keď sa zavádzajú nové služby a dokončujú sa skupiny.

Za výber vyučujúcich je zodpovedná výhradne: neváhajte požiadať žiadateľov o odporúčania, prečítajte si dokumenty o vzdelávaní, zaujímajte sa o pracovné skúsenosti. Nie každý, kto má pedagogické vzdelanie, nedokáže vyjsť s malými deťmi: nezabudnite kontrolovať prácu učiteľov, navštevujte triedy, získajte spätnú väzbu od rodičov.

Ak ste umiestnení ako inštitúcia s rozvíjajúcou sa funkciou, vaše triedy by mali priniesť výsledky.

Každý učiteľ by mal vypracovať kritériá na hodnotenie úspechov detí, ktorým budú rodičia rozumieť - mnohí z nich sa aktívne zaujímajú o to, čo dieťa robí v centre, a či to má nejaký zmysel.

Klub má hlavne zábavný charakter, nie sú stanovené žiadne prísne požiadavky, je dôležité, aby sa o neho rodičia dobre starali.

Ale hlavná vec je, že deti by mali ísť do vášho centra s radosťou a stať sa pravidelnými zákazníkmi. Ak dieťa nemá záujem, po niekoľkých hodinách ho matka vyzdvihne od vás a s veľkou pravdepodobnosťou ju dá vášmu konkurentovi. Každý učiteľ so svojimi osobnými vlastnosťami a prístupom by mal podporovať túžbu detí navštevovať klub.

Krok 6. Hľadáme zákazníkov

Ak sa vám podarí potešiť vašich malých klientov a ich rodičov, urobia vám dobrú službu odovzdaním kontaktov centra v ich prostredí. To sa však nestane okamžite. Najprv je potrebné nájsť a zaujať prvých návštevníkov. Začnite bezplatnou a lacnou propagáciou:

 • pri opravách nezabudnite zverejniť oznámenie o blížiacom sa otvorení,
 • zariadiť otvorenie stredu (loptičky, hudba atď.),
 • urobiť jasné znamenie a navigáciu,
 • využiť príležitosti sociálnych sietí a internetovej komunikácie: pozvať zákazníkov prostredníctvom fór „mamičky“, vytvoriť si vlastné skupiny,
 • vezmite vizitky do najbližších kancelárskych a nákupných centier,
 • prechádzka detskými ihriskami s letákmi,
 • zariadiť s najbližšími bytovými kanceláriami umiestňovanie reklám na ich nástenky,
 • Nenechajte sa príliš leniví na to, aby ste stránku vytvorili.

Ak môžete vyčleniť rozpočet na reklamu, bude ešte viac príležitostí prilákať zákazníkov.

Koľko stojí otvorenie vývojového centra pre deti

A teraz v číslach. Koľko peňazí je potrebných na otvorenie detského klubu a ako skoro sa vyplatí? Zvážte najjednoduchšiu možnosť. Spoľahnite sa na počiatočné investície vo výške najmenej 600 tisíc rubľov. Tieto zahŕňajú:

 • organizačné náklady (registrácia, bankový účet) - od 2000 rubľov.,
 • aranžovanie priestorov - od 250 000 rubľov.,
 • nákup vybavenia, hračiek, materiálov - od 200 000 rubľov.,
 • nábytok - od 100 000 rubľov.

Uvedené sumy sú približné a uvádzajú sa na príklade detského klubu fungujúceho v obytnej zóne jedného z regionálnych centier. Miestnosť je asi 80 m2.

Nachádza sa na 1. poschodí bytového domu a je určený pre 2 herne.

Fixné náklady detského centra pozostávajú z nájomného (ide o najvýznamnejšiu časť mesačných nákladov), miezd, energií a iných platieb, reklamy.

Čo robí detské centrum:

 1. Pravidelne sa v klube zapája asi 50 detí - ich rodičia kupujú mesačné predplatné na 8 tried. Niektoré deti chodia pravidelne (400 rubľov naraz). Výnosy z týchto tried plne pokrývajú základné výdavky jednotlivých podnikateľov.
 2. Centrum prijíma detského psychológa, logopéda (podľa dohody).
 3. Klub predáva detské knihy, hračky, výrobky pre kreativitu, prázdninové doplnky.
 4. 2x týždenne sa konajú tvorivé dielne pre dospelých a deti.
 5. Na požiadanie sa organizujú detské podujatia (narodeniny, vianočné stromčeky).
 6. Vo večerných hodinách je jedna z izieb prenajatá súkromnému psychológovi.

S kompetentnou organizáciou práce je projekt schopný získať späť do jedného roka, ale je to skôr optimistický scenár, pretože v skutočnosti to hneď nefunguje. Priemerná doba návratnosti pre detské centrum je 24–30 mesiacov.

Podnikateľský plán pre detské vývojové stredisko s výpočtami 2018

Dnešní rodičia venujú stále viac pozornosti výchove a vzdelávaniu predškolských detí. Preto sa na trhu začalo objavovať toľko inštitúcií pre voľný čas a rozvoj detí.

V minulosti mohli tento druh služby využívať iba klienti s vysokými príjmami, dnes sa však ľuďom s akýmkoľvek platom sprístupňujú predškolské a doplnkové vzdelávanie.

Ak máte záujem o tento trhový segment, preštudujte si podnikateľský plán vývojového centra pre deti s uvedenými výpočtami.

Relevantnosť investičného projektu

Vaším hlavným cieľom je otvoriť detský rozvojový klub, ktorý poskytne populácii zoznam služieb v oblasti doplnkového vzdelávania pre deti do 7 rokov. Hlavným zdrojom príjmu podniku bude platba za navštevovanie tried.

Prečo je tento druh podnikania relevantný? Okamžite ovplyvňuje niekoľko faktorov:

 • zameranie štátnej politiky na zvýšenie pôrodnosti,
 • stabilný rast pôrodnosti medzi obyvateľstvom,
 • významná popularizácia predškolského vzdelávania,
 • vládna podpora podnikania,
 • spoločenský význam činnosti.

Všetky vyššie uvedené dôvody robia investičný projekt atraktívnym pre investovanie. Okrem toho je možné pomocou pozitívnej realizácie projektu rýchlo dosiahnuť vysokú úroveň ziskovosti a rýchlu návratnosť počiatočných investícií.

Potenciálnymi zákazníkmi vývojového centra pre deti budú rôzne kategórie spotrebiteľov. V prvom rade sa jedná o rodičov, ktorí majú záujem o rozvoj svojich detí.

V podstate ide o rodičov predškolských detí: od 3 do 7 rokov. Výhodou detského klubu bude dostupnosť programov pre rôzne vekové skupiny, ako aj segment strednej ceny.

Môžete osloviť najširšie publikum.

Úlohou takej predškolskej inštitúcie, ako je detský klub, je pomáhať každému dieťaťu rozvíjať potrebné zručnosti, osobné kvality a talent - v budúcnosti ho urobí úspešným.

Pri vytváraní obchodného plánu pre detský rozvojový klub musíte okamžite pochopiť, ktorým smerom sa pohnete. To znamená, že musíte okamžite určiť zoznam poskytovaných služieb.

Nižšie je uvedený približný zoznam kurzov, ktoré ponúka denné centrum starostlivosti:

 • skorý vývoj u detí od 2 do 4 rokov,
 • príprava na školu pre deti od 4 do 7 rokov,
 • učenie sa cudzieho jazyka pre deti od 4 do 7 rokov,
 • rozvoj rôznych tvorivých schopností pre deti od 3 do 7 rokov.

Úspech predškolskej vzdelávacej inštitúcie bude závisieť predovšetkým od učiteľov, ktorí v nej pracujú.

Pri prijímaní do zamestnania je veľmi dôležité venovať pozornosť nielen kvalifikácii učiteľov, ale aj tomu, ako bude mať človek možnosť získať deti.

Mladí absolventi pedagogických univerzít sa veľmi často stávajú veľmi dobrými učiteľmi, ktorí môžu nájsť prístup k deťom aj ich rodičom. Ďalšou výhodou takýchto špecialistov je to, že svoje služby nespoplatňujú.

Ak chcete, aby bolo detské vývojové centrum veľmi žiadané, je veľmi dôležité vybrať si izbu s výhodnou polohou. Ďalším dôležitým bodom je pohodlný rozvrh triedy. Ráno sa budú konať kurzy pre mladšiu vekovú skupinu.

Uskutočnia sa pred obedom a popoludňajším spánkom. Staršie deti môžu chodiť študovať popoludní po návšteve materskej školy.

Aby doba od obeda do večerných hodín nespadala z rozvrhu, môžete usporiadať jednotlivé hodiny v centre.

Analýza trhu a priemyslu

Inštitúcie doplnkového vzdelávania pre predškolské deti v Ruskej federácii v posledných rokoch získavajú veľkú obľubu.

Prezentovaný trend je spojený jednak s výrazným nárastom pôrodnosti v krajine, a jednak s nedostatočným počtom miest v štátnych a obecných inštitúciách.

Dôležitú úlohu hrá aj nízka kvalita vzdelávania a služieb v týchto inštitúciách.

Globálny rozvoj priemyslu sa začal už v polovici 20. storočia. Hlavným faktorom, ktorý spôsobil tento nárast, je aktívne zvýšenie pôrodnosti.

Postupom času mnohí investori ocenili vyhliadky tohto segmentu trhu: začal sa naplňovať hráčmi, ktorí začali získavať spotrebiteľov s rôznymi úrovňami zisku.

Ak by sa do roku 2000 mohli služby súkromných materských a materských škôl, ako aj podobné inštitúcie považovať za nákladné iba pre bohatú časť populácie, moderný trh môže dovoliť osloviť širšie publikum. Dnes si takmer každý môže nájsť riešenie pre svoj rozpočet.

Potrebujem licenciu na otvorenie detského klubu alebo vývojového centra

Pri katastrofálnom nedostatku obecných predškolských zariadení, ako aj pri nízkej kvalite poskytovania služieb v oblasti rozvoja a vzdelávania musia mnohí rodičia uvažovať o alternatívnom spôsobe rozvoja predškolských detí. Rekreačné a vzdelávacie inštitúcie sa považujú za aktuálnu možnosť.

Organizácia vlastného podnikania v tejto oblasti nezaručuje rýchly, ale pomerne stabilný príjem. Dnes budeme hovoriť o tom, ako otvoriť detský klub, vývojové centrum bez licencie, o nuanciách registrácie a požiadavkách.

Vážení čitatelia! Naše články hovoria o typických spôsoboch riešenia právnych problémov, ale každý prípad je jedinečný.

Ak chcete vedieť ako vyriešiť svoj problém - kontaktujte online konzultantský formulár napravo alebo zavolajte

Je to rýchle a bezplatné!

Podmienky otvorenia

Pre organizačnú a produktívnu prácu v oblasti detských rozvojových centier sa oplatí rozhodnúť o smerovaní činnosti.

Základom takýchto organizácií je tvorivá činnosť, ktorá môže byť komplexná (od narodenia po školu), úzke zameranie (samostatné smerovanie) a príprava na školu:

 • všeobecné vývojové
 • úzko zacielené
 • pre deti od prvého roku života.

Musíte zvoliť formát centra:

 • minihodinový prenájom tried (minimálna investícia, nie výhoda organizácie procesu),
 • štúdio - prenájom kancelárií, nezávislosť, vyžaduje investície,
 • prémia - sľubná možnosť založená na prenájme významných priestorov na organizovanie tried s niekoľkými vekovými skupinami.

Ďalšie kroky by mali zahŕňať prácu na:

 • vypracovanie koncepcie organizácie,
 • registrácia a získanie povolenia na činnosť,
 • výber a prenájom priestorov
 • nákup vybavenia
 • najímanie zamestnancov
 • vedenie reklamnej kampane.

Nezabudnite na hlavný trh, stupeň konkurencie, na ktorom sa uznáva ako pomerne vysoký.

Detské kluby a rozvojové centrá sú štruktúry, ktoré poskytujú služby profesionálnych pedagógov a pedagógov s rozsiahlymi znalosťami a zručnosťami v oblasti rozvoja predškolských detí.

Pre organizácie

Pri registrácii klubu alebo centra musíte vziať do úvahy kritériá aktivity. Jeho názov je šifrovaný v All-Russian Klasifier of Economic Activities.

Ak sú otvorené inštitúcie vzdelávacie, vzdelávacie, musia mať štátnu licenciu. vzorky. Tento dokument oprávňuje poskytovať legitímne služby.

Organizácia musí byť vlastníkom / nájomcom priestorov alebo samostatnej budovy s priľahlým a pokiaľ možno oploteným priestorom.

Соответствие вышеуказанным требованиям не обязательно, если речь идет о развивающих центрах. Лицензирование детского центра – вопрос открытый, оставленный на усмотрение руководства, Dodržiavanie povinných hygienických požiadaviek a požiarnej bezpečnosti sú však kritériami, ktoré si vyžadujú vážnu pozornosť.

Centrá s rozvíjajúcim sa zameraním by mali dať jasné výsledky, ktoré môžu rodičia kontrolovať. Zábavné organizácie sa zameriavajú na poskytovanie kvalitných služieb starostlivosti o deti.

Vyžaduje sa výlet do klubu, priniesť dieťaťu radosť a utvárať túžbu po ďalších návštevách.

Pre zamestnancov

Výnosy a popularita klubu / centra sú úplne závislé od správneho výberu zamestnancov. Proces je založený na vybranom formáte a úrovni inštitúcie. Vychovávatelia a vychovávatelia by mali byť kvalifikovaní profesionáli, ktorí milujú deti.

Pri prijímaní zamestnancov by ste mali venovať pozornosť:

 • vzdelanie
 • pracovné skúsenosti
 • odporúčanie
 • schopnosť nájsť spoločný jazyk s deťmi a ich rodičmi (praktická činnosť).

Spolu s učiteľmi je potrebné vyzvať na spoluprácu, v závislosti od typu činnosti, lekára, psychológa a logopéda, ako aj:

 • správcovia (počet závisí od zaťaženia),
 • manažér dodávok
 • čistenie dám
 • stráže.

Nezabudnite na potrebu personálu mať osobné lekárske knihy.

Pre priestory

Požiadavky na priestory prenajaté alebo pripravené na príjem detí sú dosť vysoké a sú stanovené v právnych predpisoch:

 1. Nebytový dom.
 2. Suterény, polosuterény alebo oblasti nachádzajúce sa v suteréne sú vylúčené.
 3. Výška stropov pre vzdelávacie inštitúcie je najmenej 3 m. Neexistujú žiadne špecifikácie týkajúce sa rozvojových centier a detských klubov.
 4. Požiarny východ, alarm.
 5. Prítomnosť herných zón, miestnosti pre triedy, kúpeľňa, šatňa.
 6. Pokyny na opravu sú uvedené v SanPiN 2.4.1.2440-10.

Popri kvalitnej oprave priestorov je potrebné venovať pozornosť aj prítomnosti nábytku, vybavenia, hier a športových potrieb, materiálnej bezpečnosti tried, kancelárskej techniky.

Prístup priestorov k prijímaniu detí musí byť koordinovaný s Rospotrebnadzorom, ktorý vydáva prevádzkové povolenie.

Licencovaná činnosť

Pre organizáciu, ktorá chce pracovať ako právnická osoba, ktorá poskytuje vzdelávacie služby, sa vyžaduje licencia. Je užitočné zaoberať sa najlepšou možnosťou podnikania - registrácia spoločnosti LLC.

Vedenie tejto štruktúry má právo vykonávať vzdelávacie aktivity a zamestnávať profesionálnych učiteľov.

Licencie na vzdelávanie zahŕňajú prípravu niekoľkých dokumentov:

 1. Ručne písaná žiadosť o preukaz.
 2. Charter.
 3. Organizačná štruktúra
 4. Osvedčenie o registrácii miestnosti.
 5. Záver o SES, stav. hasičská služba.
 6. Schválený vzdelávací program.
 7. Bankový účet.

Etapy objavovania - proces získavania:

 1. Štátne osvedčenia registráciu.
 2. OKVED kód.
 3. Výber daňového systému (STS).

Dokumenty sa predkladajú vzdelávacej komisii, ktorá po preštudovaní materiálov schváli vydanie preukazu spôsobilosti.

Nemali by ste sa ponáhľať k udeľovaniu licencií. Najlepší čas je čakať na posilnenie obchodnej pozície a stabilný zisk.

Žiadna licencia

Otvorenie detského klubu bez licencie znamená voľbu v prospech registrácie štruktúry v mene jednotlivého podnikateľa, ktorý nemá právo najať profesionálneho učiteľa.

Súkromná osoba, ktorá má pedagogické vzdelanie, má právo na nelicencované činnosti, aby poskytla doučovacie služby alebo organizovala voľnočasové aktivity pre deti.

Učitelia sú zapojení do práce v klube pôsobiacom bez licencie a sú iba samostatnými podnikateľmi. Toto ustanovenie sa považuje za zákonné.

Je to dôležité. Druh činnosti takéhoto centra je zameraný iba na rozvoj tvorivých schopností detí.

záver

Potrebujem licenciu na rozvoj detského centra? To je otázka v závislosti od mnohých faktorov. Je potrebné pripomenúť, že organizácia centra pre rozvoj dieťaťa je sľubná, zaujímavá, výnosná, ale veľmi nepríjemná udalosť.

Poznáte nuansy procesu a požiadavky noriem, môžete si zabezpečiť nielen vynikajúci dopyt po práci, ale aj dôveru v budúcnosť.

Nenašli ste odpoveď na St.

Pin
Send
Share
Send
Send