Užitočné tipy

Ako sa správať s neadekvátnymi ľuďmi: pravidlá správania, rady a odporúčania psychológa

Pin
Send
Share
Send
Send


wikiHow funguje na princípe wiki, čo znamená, že mnohé z našich článkov napísali viacerí autori. Pri tvorbe tohto článku dobrovoľní autori pracovali na jeho úprave a vylepšovaní.

Počet zdrojov použitých v tomto článku: 7. Zoznam týchto zdrojov nájdete v dolnej časti stránky.

Ľudia, ktorí chcú ovplyvniť auru dokonalosti, používajú zhovievavé tóny a vtipy. Pravdepodobne sa niekedy stretávate so sponzorizáciou ľudí v práci aj v osobnom živote, takže rozvoj stratégie komunikácie s nimi pomôže udržať emócie a hnev pod kontrolou.

Pripravte sa na obranu

Ako sa správať s neprimeranou osobou? Uvedomujúc si, že čoskoro budete musieť čeliť otvorenému boomu, starostlivo nalaďte nepríjemný dialóg. Zaujmite pohodlnú polohu. Postavte sa alebo si sadnite a cítite pevnú podporu.

Počas rozhovoru vyjadrite iba tézy, podporené overenými informáciami a faktami. Nezabudnite na cieľ, ktorý je potrebné dosiahnuť v dôsledku komunikácie. Ak viete, že sa vás pokúsia vyprovokovať k živým emocionálnym reakciám, zvýraznite objekt pred vašimi očami, kde môžete vyzerať bez toho, aby ste rušili svojho súpera agresívnymi gestami a výrazmi tváre. Zamerajte svoj pohľad na túto tému, ktorá sa stane akoukoľvek podporou udržiavania emočnej rovnováhy.

Nenechajte súpera dole

Vychutnávaním bezohľadného správania môže byť osoba v úlohe obete. Manipulátory často zabezpečujú „experimentálne“ osobitné kontroly. Na začiatku dochádza k nenápadnému sondovaniu pôdy. V priebehu mini-záchvatov, podivných a nespravodlivých pohľadávok sa objavujú slabiny.

Ako sa správať s neadekvátnymi ľuďmi? Niekoľkokrát stojí za to nezohľadňovať výstražné signály, akonáhle sedia na krku. Je lepšie potlačiť netolerovateľné správanie v zárodku. Pokúste sa odolávať deštruktívnej povahe svojho súpera a nevzdávať sa.

Slzy

Čo robiť, ak sa niekto správa nevhodne? Použite metódu narušenia vnútorných vzorov neznesiteľnej osoby. V reakcii na demonštračnú drzosť postupujte podľa zdôrazneného slušného štýlu reči. Nezvyšujte svoj hlas, bez ohľadu na to, ako urážlivé sú poznámky, ktoré sa vám hodia. Vedie dialóg priateľským spôsobom s miernym nádychom sarkazmu a humornej zložky.

Je to slušnosť partnera, ktorý odrádza najčastejšie nevhodných ľudí. Drsnosť sa postupne znižuje na nulu, pretože súpera je prekvapený absenciou úplne prirodzenej, očakávanej agresívnej reakcie. Vzory medzier vedú k upokojujúcej nedostatočnosti.

Dobrou zbraňou proti neznesiteľným ľuďom je zdravý humor. Smiať sa v žieravých poznámkach hovorcu, ukázať, aké absurdné sú závery a vyhlásenia oponenta. Ukážte, že slová neadekvátnej osoby vás len usmievajú.

Poučte sa z chýb

Keď komunikácia s neadekvátnou osobou dosiahne vrchol a presiahne všetky hranice racionálnej, je dôležité ustúpiť načas. Iracionálny dialóg musí byť okamžite ukončený. Urobia sa všetky frázy, ktoré vám umožnia okamžite ukončiť spor. Niekedy stačí poďakovať osobe za konverzáciu, otočiť sa a rozlúčiť sa. Keď sa ocitnete v pokojnej atmosfére sami so sebou, mali by ste analyzovať nepríjemný rozhovor a identifikovať svoje slabé stránky. Nabudúce sa vyhnite predchádzajúcim chybám pri komunikácii s neprimeranosťou, preukážte stálosť a úplnú dôveru.

Ponorte sa do vnútorného sveta človeka

Ako sa správať s neadekvátnymi ľuďmi? Pokojne hovorte s človekom, ktorý dýcha iracionalitou. Mentálne sa postavte na miesto súpera a podmienečne sa ponorte do svojho špeciálneho sveta. Uvedomte si, že osoba pred vami je s najväčšou pravdepodobnosťou nevinná negatívnym správaním a všetky reakcie sú v bezvedomí. Existuje dôvod na všetko. Pokúste sa urobiť bez odsúdenia so zameraním na objasnenie provokujúcich faktorov. Predstavte si sami seba v podobnom emocionálnom stave. Takéto myslenie vo vzťahu k neprimeraným ľuďom umožňuje eliminovať pocit ohrozenia.

Pokúste sa vyhnúť hádkam

Ako hovoriť s neadekvátnymi ľuďmi? Pri príprave na ťažkú ​​konverzáciu sa musíte doladiť na udržanie verbálneho kontaktu, nezabudnite však na pravdepodobnosť hádky. Pochopte, že účelom dialógu nie je dosiahnuť víťazstvo v spore. Rozhodujúcim momentom je hľadanie pákového efektu na nájdenie vzájomného porozumenia. Nakoniec je múdrejšie dostať sa z cesty neznesiteľnej osoby a ustúpiť, aby nedošlo k škandálu.

Prispôsobte si svojho súpera

Ako hovoriť s neadekvátnou osobou? Predstavte si, že pred vami je zviera alebo hmyz, napríklad šváb. Názor nejakého malého parazita určite nemá žiadnu hodnotu. Predstavte si nechutný, bezvýznamný obraz súpera. Prispôsobením neadekvátneho partnera sa ukáže, aké slová budú počuť na vašej vlastnej adrese.

Vyhlásiť možné následky

Ako komunikovať s nevhodnými ľuďmi? Nastavte osobné podmienky. Upozorňujeme, že agresívne činy budú mať za následok trest. Pokiaľ ide o vzťahy s neadekvátnym zamestnancom, riaďte sa najmä radou racionálne. Naznačte možnú sťažnosť nadriadeným, ak sa kolega bude správať neznesiteľným spôsobom. Obavy z pokuty, zníženia úrovne a prepustenia spravidla obmedzujú agresívne poryvy. Zároveň buďte pripravení na konkrétne akcie z vašej strany. V opačnom prípade budú vaše vyhlásenia o negatívnych dôsledkoch znieť ako prázdna fráza.

Neberte si šialené vyhlásenia na svoj osobný účet

Môžete si všimnúť, že neadekvátni ľudia vedú dialóg so všetkými približne v rovnakom štýle. To znamená, že iracionálne vyhlásenia sa vás konkrétne netýkajú. Ale šialené správanie hovorí veľa o človeku. Tým, že upustíme od vnímania agresie v osobnej adrese, je možné pripraviť súpera o jedinú zbraň. Nechoďte do stavu emocionálneho pôsobenia. Popierajte hrozbu. Opustením vnímania agresie na osobnom účte sa vyhnete podráždeniu tých častí mozgu, ktoré sú zodpovedné za vznik strachu a blokujete primerané myslenie.

Definujte stratégie človeka

Ako sa správať s neadekvátnymi ľuďmi? Zistite vzorce, podľa ktorých agresívny súper koná. Zvyčajne existuje celý rad faktorov, ktoré spôsobujú divoké správy človeka. Interné operácie majú cyklický charakter, opakujúci sa charakter. Tieto slúžia na to, aby priviedli partnera k rovnováhe a vyvolali strach.

Analyzujte ľudské správanie počas komunikácie. Sledujte okamihy, ktoré vyvolávajú nevhodné reakcie. Správne usporiadanie dôrazu v budúcnosti poskytne príležitosť zničiť agresorovu stratégiu, umožní lepšiu kontrolu situácie a nájde spôsoby, ako proti nej bojovať.

Zastupte blahosklonnú pozíciu

Nedostatočnosť je často výsledkom závisti alebo konkurencie. Optimálnym riešením v tejto situácii je demonštrovanie blahosklonnej, pochopiteľnej a dokonca trochu úbohej pozície. Je rozumné stretnúť iracionálne správanie so sympatickým pohľadom. Ak nehrozí riziko fyzickej agresie, môže byť osoba poplácaná po chrbte. Aby sa váš súper cítil bezpečne. Niekedy sa oplatí nechať vás „biť“ neprimerane.

Odmietni vyprovokovať iracionálnu osobu k ďalším útokom závisti. Po tom, čo sa od vás podvedomie prestane báť, súper pravdepodobne s najväčšou pravdepodobnosťou prestane prejavovať boorské správanie. Zmierňujúce postavenie v priebehu času prinúti človeka zmeniť svoje názory a vytvorí základ pre nadviazanie vzťahov.

Čo robiť s neadekvátnym šéfom?

Najhoršia situácia je, keď si osoba ctí dobrú prácu a pracovné vyhliadky, ale je nútená čeliť agresívnemu, autoritárskemu šéfovi každý deň. Budúcnosť v spoločnosti a blaho podriadeného závisia od tejto osoby. Zamestnanec je preto nútený uchýliť sa k obzvlášť starostlivému plánovaniu svojho správania.

Ako sa správať s neprimeraným človekom, ktorý má nad vami moc? V žiadnom prípade by sa nemalo nechať všetko ísť samo. Bojujte s prejavmi hrubosti a poníženia. V opačnom prípade vás trvalá zlá nálada dovedie k depresii, zníži sebavedomie a poškodí nielen duševnú, ale aj fyzickú pohodu.

Ak ste špecialista a hodnotný zamestnanec spoločnosti, dohodnite si rozhovor so šéfom. Nalaďte sa, aby tón konverzácie zostal pokojný. Vyjadrite svoj záujem o udržanie pozície. Pri výkone povinností je potrebné venovať náležitú pozornosť. Povedzte, že niektoré aspekty vzťahu vás zmiasť a negatívne ovplyvňujú vašu produktivitu. Požiadajte svojho šéfa, aby ste sa vyhli nepríjemným momentom, ktoré bránia dosiahnutiu užitočných pracovných výsledkov.

Ako poslednú možnosť vytvorte tím podobne zmýšľajúcich ľudí. Sťažovať sa na vrcholový manažment. Ak je riaditeľ spoločnosti „na rovnakej vlnovej dĺžke“ so šéfom, pravdepodobne by stálo za to hľadať iné, rovnocenné zamestnanie pre kariérny rast. Koniec koncov, žiadna platba a možné vyhliadky nestoja za neustále šikanovanie a riziko psychologického traumu.

Kam ísť, ak sa niekto správa nevhodne?

Najprimeranejším opatrením pri kontakte s úplne nekontrolovanou osobou je zaistenie osobnej bezpečnosti. Ak existuje vysoká pravdepodobnosť, že agresora nemožno zastaviť, musíte nájsť spôsoby, ako ustúpiť. Ak je do narušenia verejného poriadku zapojená neadekvátna osoba, zavolajte políciu.

Niekedy sa musíte vysporiadať s priateľom alebo susedom. V takomto prípade je racionálne použiť najbližšiu psychiatrickú liečebňu, ktorej personál musí vykonať primeranú kontrolu.

V niektorých prípadoch toto zvláštne správanie neznamená, že je čas kontaktovať políciu alebo zavolať skupinu radov. Napríklad, keď sa opitý človek správa nevhodne, ale nenesie hrozbu. Ľudia niekedy trpia morálnym šokom, emocionálnym šokom a sú v necharakteristickom stave frustrácie. Takéto účinky často samy vymiznú, ak znova nevyvoláte neprimerané.

Na záver

Pomocou psychologických techník z našej publikácie môžete rýchlo upokojiť neprimeraného človeka. Po dosiahnutí vzájomného mieru v konverzácii pomôžte súperovi prejsť na racionálne konanie. Vždy však buďte v strehu. Koniec koncov, hľadanie obozretnosti vo vnútornom svete neadekvátnosti je dlhý a ťažký proces. Samostatná psychologická rada nefunguje okamžite. Ak sa však neprestanete snažiť osloviť neprimeranú osobu, časom sa situácia nevyhnutne zmení k lepšiemu.

Pin
Send
Share
Send
Send