Užitočné tipy

Základy balíka Office Suite 3

Pin
Send
Share
Send
Send


Do dokumentov OpenOffice.org 3.0 môžete vkladať obrázky, poznámky, polia, symboly, poznámky pod čiarou, zvukové súbory, objekty, záložky atď.

Vložte grafické objekty

Dokumenty OpenOffice.org 3.0 môžu obsahovať výkresy a fotografie rôznych formátov. Existuje niekoľko spôsobov, ako umiestniť grafické objekty do dokumentu:

• vložiť zo súboru,

• vkladanie z galérie drag and drop,

• vložiť naskenovaný obrázok,

• Prilepiť z aplikácií OpenOffice.org Draw alebo Impress.

Ako vložiť grafický objekt zo súboru

1. V okne otvoreného dokumentu umiestnite kurzor na umiestnenie grafického objektu.

- V predvolenom nastavení bude grafika umiestnená na stred nad odsekom, kde je kurzor na zadávanie textu.

2. Otvorte ponuku Vložiť a v zozname príkazov presuňte kurzor na položku Obrázok.

3. V rozbaľovacej ponuke vyberte Zo súboru.

4. V okne Vložiť obrázok vyhľadajte obrazový súbor na požadovanom pevnom disku a kliknite na tlačidlo Otvoriť.

- Ak je to potrebné, otvorte zoznam stĺpcov s typom súboru a vyberte určité typy súborov, ktoré chcete vložiť. Ak aktivujete položku Komunikácia, po následnej aktualizácii a načítaní dokumentu sa bitmapa znova načíta (berúc do úvahy jej úpravu). Ak aktivujete položku Preview (Náhľad), môžete v pravej časti okna zobraziť vybratý obrazový súbor.

5. Na stránke sa zobrazí vybratá grafika. Na mieste väzby sa objaví symbol ukotvenia (odsek, kde sa kurzor na zadávanie textu nachádzal v čase vloženia objektu).

- Odstránenie odseku ukotvenia vymaže grafiku.

Ako vložiť grafiku z galérie

1. V okne otvoreného dokumentu kliknite na tlačidlo Galéria na paneli Štandard.

- Ak chcete zatvoriť okno galérie, znova kliknite na ikonu Galéria na paneli Štandard.

2. V ľavej časti okna galérie vyberte požadovaný priečinok v zozname.

3. Obsah vybranej zložky sa zobrazí v pravej časti okna.

4. Umiestnite kurzor myši na požadovaný grafický objekt a podržte ľavé tlačidlo myši a presuňte objekt na stránku dokumentu.

- Ak počas ťahania podržíte stlačené klávesy Shift + Ctrl, potom sa namiesto kópie objektu na stránke zobrazí hypertextový odkaz. Ako vložiť grafiku z galérie ako pozadie

1. V okne otvoreného dokumentu kliknite na tlačidlo Galéria na paneli Štandard.

2. V ľavej časti okna galérie vyberte zo zoznamu požadovaný priečinok s témami.

3. V pravej časti okna kliknite pravým tlačidlom myši na požadovaný grafický objekt.

4. V kontextovej ponuke umiestnite kurzor na položku Prilepiť a potom na položku Pozadie.

5. V rozbaľovacej ponuke vyberte:

• Stránka - vyplnenie všetkých stránok vybraným grafickým objektom,

• Odstavec - vyplnenie medzery odsekom vybraným grafickým objektom, na ktorom sa momentálne nachádza kurzor na zadávanie textu.

Pin
Send
Share
Send
Send