Užitočné tipy

Whist (Enfilade, Jumble, Prusian whist)

Pin
Send
Share
Send
Send


Hra. Hra má 7 bodov. Za každý trik presahujúci šesť sa udeľuje 1 bod. Cena hry sa určuje odpočítaním porazených od siedmich.

Zamiešaní. Karty musia byť zamiešané pred každou dohodou. Vo všetkých prípadoch dealer zamieša karty ako posledné.

Odstránenie. Aby hráč vybral karty, musí ponúknuť balíček súperovi napravo, súper musí vziať a umiestniť časť kariet horného balíčka smerom k dealerovi. Každé balenie musí obsahovať najmenej štyri karty. Predajca musí znovu spojiť diely do jedného balíčka a položiť nedotknutú časť na vybratú časť. Ak sa pri vyberaní alebo spájaní jednotlivých častí zobrazí jedna z kariet, predajca musí znovu zamiešať balíček, po ktorom sa znova vyberie.

Predajca stráca právo na odovzdanie, ak po zodpovedajúcom odstránení zamieša balíček.

Distribúcia kariet. Po vybratí a pripojení balíčka musí krupiér rozdať karty a každému hráčovi sa pridelí jedna karta naraz, počnúc hráčom, ktorý sedí po ľavej strane krupiera. Po ukončení distribúcie, ako aj v prípade straty práva na distribúciu, sa front presunie k ďalšiemu hráčovi naľavo od predajcu atď.

Opätovné vydanie kariet robí ten istý predajca:

a) ak je zobrazená akákoľvek karta, s výnimkou poslednej,

b) ak sa v priebehu ruky alebo žrebovania ukáže, že paluba má kaz alebo je nesprávne zložená. V tomto prípade zostáva predchádzajúci výsledok získaný v hre týmto balíčkom platný.

Ak sa jedna z kariet zobrazí pri odovzdaní, nevinná strana môže požadovať opätovné vydanie kariet za predpokladu, že sa žiadna strana nedotkla karty. Zobrazené karty nie sú deklarované, pokiaľ nebola vykonaná platba.

Pred prehodením tromfovej karty by ste mali zastaviť distribúciu kariet vyrobených bez priority alebo pomocou balíka súperov. Po zobrazení tromfovej karty sa zmena považuje za platnú s ponechanými palubami, ak bola vykonaná výmena.

Nesprávna zmena. Ak predajca:

a) nepredloží balíček na výber a jeho súper zistí chybu skôr, ako preukáže tromfovú kartu a prezrie si svoje karty,

b) dal kartu nesprávne a chybu neopravil, kým nebola vydaná ďalšia karta,

c) prečíta karty na stole alebo na palube,

d) nedáva každému hráčovi správny počet kariet a objaví sa chyba skôr, ako majú všetci hráči čas na vykonanie prvého ťahu,

e) pred ukončením zmeny si prezrite tromfovú kartu,

f) položí tromfovú kartu lícom nadol na svoje karty alebo karty iného hráča.

Predajca nestratí svoje práva, ak sa počas obchodovania dotkne niektorého z protihráčov karty alebo ho inak zastaví.

Trump karta. Predajca musí nechať tromfovú kartu ležať na stole s obrázkom hore, až kým nie je na rade, aby urobil ťah vo výkrese prvého triku. Oznámenie tromfovej karty je povolené, ak zostane na stole po otvorení a otočení kariet druhého triku. Táto karta by sa mala pomenovať po jej zákonnom odobratí. Hráč, ktorý pomenoval uvedenú kartu, môže požadovať, aby jeden z oponentov vyhlásil tromf. Hráč má však právo zistiť, ktorý z oblekov je trumf.

Nesprávny počet kariet v ruke. Ak kedykoľvek po prvom triku zahrajú všetci hráči (so správnym balíčkom), jeden z hráčov nájde v kartách prebytok alebo deficit a súperi budú mať vo svojich rukách správny počet kariet, potom môže hráč určiť:

b) nákres tejto zmeny. V takom prípade sa nezohľadňuje nadbytok alebo nedostatok kariet.

Opakovanie sa musí vykonať aj vtedy, ak má jeden z protihráčov v rukách nesprávny počet kariet.

Ak má jeden z hráčov v ruke ďalšiu kartu z dôvodu zmeškaného ťahu v úplatku, jeho súperi môžu využiť vyššie uvedené privilégium až po ťahu tohto hráča v úplatku po úplatku, ktorý bol vynechaný v losovaní.

Karty sa majú oznamovať. Každý protihráč môže vyhlásiť tieto karty:

a) akákoľvek karta uvedená na stole, ktorá porušuje pravidlá kresby. Zahŕňa to aj kartu odohranú pri mimoriadnom hovore.

b) akákoľvek karta vyradená kartou prvého alebo iného ťahu na výkrese tohto úplatku. Hráč musí označiť odohranú kartu.

c) akúkoľvek kartu, ktorú vidí partner.

d) každú kartu pomenovanú hráčom, ktorý ju vlastní.

Všetky oznamované karty musia byť umiestnené na stole lícom hore. V prípade oznámenia musí hráč ísť s týmito kartami s výhradou uskutočnenia ťahov bez zrieknutia sa. Oznámenie sa môže opakovať pri losovaní každého triku, až kým sa táto karta nehrá. Nemôžete zasahovať do prehrávača pri kreslení karty, ktorá sa má oznámiť. Trest stráca platnosť, ak sa hráč môže pri losovaní zbaviť tejto karty.

Ak hráč prichádza z karty, ktorá nemá rovnaký oblek v rukách súpera, a potom, bez čakania na pohyb partnera, príde s jednou alebo viacerými kartami, ktorýkoľvek z oponentov môže požadovať, aby hráč vzal prvý trik. V tomto prípade sa zostávajúce nesprávne hrané karty oznamujú bez ohľadu na to, či s týmito kartami chodil striedavo alebo ich všetky položil na stôl naraz.

Hráč s oznámenou kartou nemá právo používať ďalšiu kartu, kým súper neoznámi svoju vôľu alebo neochotu vyhlásiť kartu za neplatnú.

Mimoriadne volanie. Ak hráč neuskutoční prvý ťah striedavo, potom pri prvom priblížení ťahu tohto hráča alebo jeho partnera môže byť odňatý. Trest môže získať iba súper, ktorý sedí napravo od hráča, ktorému môže byť zo zákona udelený trest.

Pokuta nemôže byť vybraná, ak hráč nemá karty v obleku, ktoré musí otvoriť na požiadanie, ako aj vtedy, ak všetci hráči urobili ťahy podľa chybného prvého ťahu. Ak nie všetci hráči šli do žrebovania tohto triku, karty, ktoré sa takto hrajú, nie sú predmetom oznámenia a musia byť vrátené.

Mimoriadny krok. Ak tretí hráč urobí ťah skôr ako druhý hráč, potom štvrtý môže ísť skôr ako druhý. Ak tretí hráč neuskutočnil ťah a štvrtý hráč odišiel pred druhým, potom tretí hráč môže požadovať, aby druhý prišiel s kartou najvyššie alebo najnižšie v otvorenom obleku. V prípade absencie karty tohto obleku môže ísť s tromfom alebo jednoduchou kartou v úplatku.

Opustené úplatky. Ak všetci štyria hráči hádzajú svoje karty lícom hore, potom nie je možné ďalšie čerpanie tejto zmeny a jej výsledok závisí od uznania alebo neuznania zákonnosti tejto karty. V takomto prípade po zistení renesancie nadobudne účinnosť pokuta za renesanciu.

Renonsirovanie. Hráč môže opraviť svoje vzdanie sa hry predtým, ako sú úplatkové karty, na ktorých losovaní sa toto vzdanie sa uskutoční, odmietnuté, ak tento hráč alebo jeho partner v ktoromkoľvek kole urobil otvorenie alebo sa pohol pri vylosovaní nasledujúceho triku, ako aj vtedy, ak ho partner nežiadal. otázka dostupnosti karty v poskytnutom obleku. Ak hráč opravil svoju chybu, aby zachránil renon, môže byť požiadaný o chybne hrajúcu kartu.

Trestom za vzdanie sa je odovzdanie dvoch úplatkov súperom na stranu, ktorá sa vzdala. Pokuta môže byť vrátená za všetky obnovenia, ku ktorým došlo pri čerpaní tejto zmeny. Žiadna zo strán nemôže vyhrať hru pri tejto zmene, ak obe strany urobia renesanciu.

Hráč, ktorý ho vykreslí, a jeho partner môžu požadovať, aby hral zmenu, v ktorej sa vzdal, a získal všetky získané body do šiestich.

Renony môžu byť oznámené kedykoľvek pred predložením a odstránením balíčka na ďalšiu zmenu, ale nie neskôr.

Rôzne. Pri prijímaní úplatku, ako aj predtým, ako má niekto čas na dotknutie sa kariet, môže ktorýkoľvek účastník hry požadovať, aby hráči vzali svoje karty.

Ak jeden z hráčov urobí vyhlásenie ako: „Zvyšok môžem vyhrať“, „Zvyšok je náš“, „Máme hru“, potom musí jeho partner položiť svoje karty na stôl a tieto karty je možné vyžiadať.

Hráč môže byť potrestaný rovnakým trestom ako za odstúpenie, ak nespĺňa zákonnú požiadavku ísť na najstaršiu alebo najmladšiu kartovú kombináciu, hrať alebo nehrať tromfovú kartu a tiež otvoriť kombináciu.

Vo všetkých prípadoch, keď je hráč odsúdený, musí čakať na konečné rozhodnutie súpera.

Ako hrať whist

Kartové hry - Whist.

Kartové hry
 • Komerčné hry s históriou kariet:
 • prezieravosť
 • Lenturlu lietať
 • Mistigree Fly
 • Fly leták
 • Fly cracker
 • Prasiatko alebo win-win
 • Rams
 • Berani s rokovaniami
 • manželstvo
 • Trh
 • Crack alebo Seven sú tri sedmičky
 • kopec
 • Stehná z vrtákov a čeľustí
 • Belote
 • kartová hra
 • boston
 • skrutka
 • Možnosti skrutkovania
 • tyčka
 • Bezik a možnosti
 • Doll and options Komerčné kartové hry:
 • Tiercé
 • Debertz
 • Cribbage
 • rampa
 • Päťsto
 • Frapa
 • kvintet
 • Konchinka
 • Šesťdesiat šesť
 • tisíc
 • cisársky
 • Dreyfus
 • tyčinky
 • Pinochle
 • Alenkin
 • poker
 • Rodina Bridge Rummy:
 • žolíky
 • žolíky
 • Remik Bridge
 • kanasta
 • Samba a combo canasta možnosti
 • Môžem
 • Rokeuey
 • varieté
 • metamorfóza
 • Rodina Bragg Black Mary:
 • Black mary
 • teta
 • Chervo
 • Jacks
 • Slobberhans
 • Kráľ alebo dáma
 • Kráľ domino
 • Kráľ s žolíkmi
 • Kráľ atómový
 • Karta domino Fantan
 • Polignac
 • Preferencia Omnibus a jej odrody:
 • prednosť
 • Sochinka
 • Leningradka
 • klasický
 • Rostovka alebo Moskva strela
 • Gusarik
 • Pomáhať pištoľníkom
 • Pomáhať hráčom
 • Slovník kartových hier Preferencie hazardných hier:
 • kartová hra
 • Stoss alebo Pharaoh
 • Macau
 • Napoleon
 • Seca
 • Tri listy
 • bórax
 • Dvadsať jedna rodinná kartová hra:
 • Opilec
 • Je čarodejnica, je Akulin alebo čarodejnica
 • Pozor alebo pamäť
 • somár
 • Fofana
 • Lady alebo Shark
 • Cigánska žena
 • Čierna donka
 • deväť
 • domino
 • Kvarteto alebo štvorkolky
 • Lotériová lotéria
 • Meow meow
 • Macau
 • Prasiatko
 • kura
 • králi
 • podstavec
 • Pochybujem
 • Sto
 • Sakra
 • prezradí
 • Hore a dole alebo hore a dole
 • kasíno
 • Shif chof a hluk
 • Jednoduchý hlupák
 • Hádzanie blázna
 • Prenosný blázon
 • Cestný blázon
 • Gawker
 • králi
 • ošípané
 • kráľ
 • motýľ
 • vrhcáby
 • americký
 • Dlhý vrhcáby
 • Jednotka dvoch
 • Islandský backgammon
 • Krátky vrhcáby
 • Krátky vrhcáby s dava
 • naháňačka
 • Tbilisi vrhcáby
 • Pravidlá hry "whist"

  Hráči sedí proti sebe - partneri a hrajte súčasne proti ďalším dvom, ktoré sa nazývajú rivali. Sadnú si na karty, ktoré boli predtým vytiahnuté z balíčka a ktoré sú rozložené na stole s ventilátorom krapom (košeľa) horealebo vlastník privádza balíček k hosťom a vyzýva ho, aby kartu vybral.

  Dvaja menší z nich označujú partnerov, ktorí budú musieť hrať proti ďalším dvom. Ak sa chytia karty rovnakej hodnoty, potom tí, ktorí ich vyberú, ich skreslia. Aj keď eso hrá hlavnú úlohu v samotnej hre, považuje sa za najnižšiu kartu v obehu kariet.

  Strana sa skladá z dvoch hier a nazýva sa lúpež, Hráči sa nevymieňajú po celú dobu letu. Karta seniority od esa po deuce. Eso, kráľ a ďalšie kusy sa nazývajú kohútiky.

  Odstráni súpera, ktorý sedí na pravej ruke vysielač, Je potrebné vybrať čo najčistejšie a oddeliť najmenej šesť kariet. V opačnom prípade je potrebné znovu vykonať skúšku. Držiteľ karty musí opatrne položiť karty, ktoré boli vybraté, aby kartu nevyťahovali ani neťahali. V systéme Vista nie sú povolené všetky takéto chyby.

  Rozoberajú všetky karty, vždy začínajú ľavou rukou a určite jednou kartou. Posledná karta je odhalená a určuje ju tromfová karta, ktorý zostáva otvorený na stole až do druhého vľavo, to znamená úplatok, po ktorom ho vysielač vezme do svojich rúk. Výmenná plošina pre ďalšiu hru by ju mala umiestniť na ľavú stranu budúceho dílera.

  Karty nezhromažďujú hráči, kým sa neotvorí tromfová karta, potom ich spočítajú, zoraďujú a keďže v systéme Vista neexistujú žiadne rokovania, hráč, ktorý bol prvýkrát rozdaný, začína hru podľa vyššie uvedených pravidiel.

  Nie je možné, aby niektorý z hráčov vytiahol kartu zo svojej série a musí sa vyhnúť akýmkoľvek gestám, pohľadom, nápovede, ktorá môže slúžiť ako indikácia pre partnera.

  Dobrovoľné vypovedanie nie je povolené, ale hráč môže dať najvyššiu kartu, ak vo svojej hre nepovažuje za výhodné blokovať súperov oblek, bez toho, aby mal po ruke požadovaný oblek, môžete zbúrať inú kartu.

  Úplatok, alebo zľava, dostanú tí, ktorí vložili najvyššiu kartu. Hráč, ktorý je zradený svojou pamäťou a ktorý chce skontrolovať priebeh hry, má právo požiadať svojich kamarátov, aby mu otvorili všetky levy a sú povinní tak urobiť bez ospravedlnenia.

  Bývalý Whist pozostával z desiatich levesúčasný je krátky, obmedzený na päť levov. Okrem tejto sumy sa každý trik navyše nazýva trik a platí sa v dvoch bodoch. Trinásť leva znamená výrobu prilby, ktorá sa posudzuje osobitne a platí sa v desiatich bodoch. Štyria hráči v hre dvoch partnerov sa počítajú za štyri body a traja hráči iba za dva body.

  Lupič (párty) je jednoduchý, dvojitý alebo trojitý. Jednoduchý lupič je ten, v ktorom strácajúca sa strana označuje šesť bodov, v dvojnásobku označuje iba 4 body a v trojnásobku to nič nezmení. Ak partneri, ktorí stratia lupiča, vyhrajú jednu hru, ich výhry sa odpočítajú od výhier súperov.

  Potrebné pravidlá hry

  1. Ak máte silný oblek (okrem kráľa, zdviháka a desiatok), musíte ísť s najstaršou alebo najmladšou kartou, ale nie so strednou kartou. Najmladší je ešte lepší.

  2. Ak máte pri sebe oblek s dvoma alebo tromi malými kartami, je najspoľahlivejšie kráčať po najstarších z nich.

  3. Ak partner whistingového hráča neprečnieva protihráčovu kartu, potom je nevyhnutné tromfnúť. Ak je to potrebné, krátke Whist sa nemusí báť riskovať: nadmerná opatrnosť je ešte škodlivejšia ako obozretné riziko.

  4. Bez štyroch tromfov, dokonca ani ak máte jednu tromfovú kartu (obrázok), neprekračujte tromfovú kartu svojho partnera. Výnimky z tohto pravidla sú tieto prípady:

  • • keď máte vy a váš partner dvojité ronóny,
  • • keď je to jediný spôsob, ako zvýšiť počet trikov,
  • • keď partner, ktorý raz upustil tromfovú kartu, skryl,
  • • ak si všimnete, že partner vyhodí dve slabé karty,
  • • keď súper prepadne alebo odchádza z obleku, ktorý vyžaduje tromfové karty.

  5. Je lepšie ísť pod slabý oblek nepriateľa, ako cez silný oblek. Partner okamžite pochopí, že by nemal ísť s týmto oblekom, ak nie je príliš silný.

  6. Ak nepredvídate, že ak na súpera nezadáte tromfovú kartu, pravdepodobne budete mať ešte tri triky, je lepšie to riskovať, pretože môžete stratiť ten správny trik.

  7. Musíme pamätať na to, že je lepšie spoliehať sa, tj nechať kráľa nechráneného ako dámu.

  8. Prvá karta, ktorú partner vyhodí, je vždy z jeho najslabšieho obleku, a preto sa do tohto obleku vyvarujte, pokiaľ to nevyžadujú vaše nevyhnutné výhody.

  9. Je nebezpečné klamať oponentov falošnými ťahmi, pretože partner, ktorý sa podviedol, stráca pôdu a hrá pre šťastie.

  10. Po tom, čo ste sa ubezpečili o súperovom obleku a poznali pohyby a výpočty toho, z čoho sa skladá, majte čo najvyššiu alebo druhú kartu v rukách tak dlho, ako je to možné, a naopak, musíte zlikvidovať hlavnú kartu obleku svojho partnera, aby ste tak nezdržali jeho oblek. ,

  11. Ak máte štyri tromfy, nezakrývajte ich kartami, ktoré si zo všetkých dôvodov môže vziať váš partner, ale ak máte štyri tromfy a bez kohútika, určite zasiahnite takúto kartu tromfom.

  12. Pri slabých oblekoch na rukách si nenechajte ujsť žiadnu šancu dostať sa pod tromfovú kartu nepriateľa.

  13. V oblekoch, ktoré nemá žiaden z protivníkov, dajte si pozor na chôdzu.

  14. Prvý ťah hráča musí byť urobený zo silného obleku, to znamená, ak má eso a kráľa alebo kráľa a kráľovnú alebo secantu (niekoľko po sebe idúcich kariet rovnakej farby).

  15. Ak máte dve karty rovnakej dôstojnosti, napríklad kráľa a kráľovnú (onera), musíte ísť s najstaršími, ale ak nie vaším krokom, potom všetkými prostriedkami dajte najmladšieho. Pri zabezpečovaní kvartálov alebo pätín bez esa môžete skončiť s najmladšími, aby ste dali svojmu partnerovi príležitosť zahrať si eso.

  16. Ak nemáte svoj vlastný oblek, odpovedzte partnerovi tým, ktorého už držal za vás, ale určite najnižšia karta, ak ste predtým mali štyri karty tohto obleku a najstaršia zo zvyšných kariet je, keď ste na začiatku hry. mali ste iba tri karty. Dodržiavanie tohto pravidla je nepochybne dôležité, čo pomáha partnerovi zabezpečiť, ktoré karty sú ponechané v rukách priateľa.

  17. Môžete ísť s kamarátkou alebo s kamarátom jack-one, ale iba v prípade, že vaša hra je bezcenná a naznačujete, že váš partner je úplne bezmocný. V prípade kráľa je ťah za priateľstvo užitočný, ak ste presvedčený kartami, ktoré odhodil váš partner, že je to jeho silný oblek.

  18. Ak máte dve karty, choďte s najstaršími, ale nie s kráľom alebo treťou dámou. V takom prípade je lepšie odísť s mladším, ak vám partner naznačil svojou hrou, ktorá je presne jeho silným oblekom, potom choďte so starším. Prechod z iných úrovní je spoľahlivejší, ale je nebezpečné dostať sa z tretiny esa a je lepšie ho uložiť, aby sa mohli prihlásiť do silného obleku.

  19. Musíte ísť s najmladšími štyrmi, piatimi alebo viac malými kartami, pokiaľ medzi nimi nie je nejaká priepasť.

  20. S niekoľkými kartami rovnakej farby s esom a kráľom idú od posledného, ​​nie od prvého.

  21. Имея на руках одиночную карту и несколько маленьких козырей, дожидайтесь, чтобы противник сам вышел в вашу слабую масть, которая у него должна быть сильна, и по второй бейте козырем.

  Все эти правила принадлежат короткому Висту, общепринятому ныне повсеместно.

  Дополнительные правила

  1. Самый выгодный секанс есть секанс квинты, т. е. туз, король, дама, валет и десятка одной масти.

  2. Ak sa zdá, že váš ťah je pochybný, skúste použiť lev.

  3. Ak máte vo svojich rukách niekoľko malých tromfov a cítite potrebu s nimi chodiť, vždy začnite s najstaršími.

  4. Ak musí váš partner z vašich dôvodov vziať oblek súpera, neprerušujte ho.

  5. Postarajte sa o svoju tromfovú kartu tak dlho, ako je to možné.

  6. Ak máte vy a váš partner nedostatok tromfových kariet, vezmite silné karty obleku súpera do posledného extrému.

  7. Nesmieme zabúdať, že skúsený hráč vždy dáva prednosť oblekom, v ktorých existujú tajomstvá, pretože pri týchto oblekoch je cesta von oveľa výnosnejšia a spoľahlivejšia.

  8. Ak máte málo tromfových kariet a súper tromfol, dajte si pozor na zablokovanie najvyššej tromfovej karty.

  9. Ak máte v rukách iba jeden silný oblek, ukážte to svojmu partnerovi skokom, aby vstúpil do ruky, ak je vaša hra rovnaká ako niekoľko alebo dokonca všetkých kombinácií, potom choďte s prázdnou kartou, aby ste nevystavili svoju kartu. hry.

  10. Ak musíte hrať druhú, odporúčame vám nechať si hru, to znamená nevyhadzovať oblek, ktorý obsahuje prvú a napríklad tretiu kartu najvyššej dôstojnosti.

  Whist so špeciálnym oblekom

  Táto inovácia vo Vista bola pravdepodobne spôsobená pravekým trvaním, ktoré hráčov nudilo. Faktom je, že v tomto druhu Vista existuje špeciálny oblek odhalený na začiatku každej hry, a ak sa zhoduje s tromfom, potom sa všetky priaznivé šance na hru zdvojnásobia, napríklad, tri, stojace dva body v bežnom obleku, tu znamenajú štyri odsek, každá leva sa počíta ako dva body.

  Táto nová adaptácia na obyčajný Vista sa výrazne skracuje a oživuje, takže s Vista so špeciálnym oblekom si môžete zahrať až pätnásť lupičov večer, zatiaľ čo štyrom alebo piatim lupičom sa podľa starého systému len ťažko podarilo hrať. Výhodou tohto špeciálneho obleku je tiež to, že vyrovnáva finančné prostriedky hráčov a pri určitom riziku znižuje hodnotu výpočtov.

  Predchádzajúce vylepšenie systému Vista zase zasa prinieslo zmenu, v dôsledku ktorej strana končiaca dvoma kolami špeciálnym oblekom s ním, ale s enfilade končí v jednom kole.

  Tento spôsob hrania spočíva v tom, že body alebo body presahujúce zákonný počet 10 sa prenášajú na ďalšiu dávku. Ak napríklad šarža ôsmich bodov v nasledujúcom kole získa štyri body, potom sa v druhej šarži označia ďalšie dva body.

  Whist trojka

  Tento druh Vista hráme traja z nás a štvrtý hráč je hlupák alebo drevený. Dvaja partneri hrajúci súčasne sa nazývajú obliehači a hráč, ktorý sedí proti drevenému, a preto nemá partnera, sa nazýva obranca. Úloha obliehačov je rovnaká ako v prípade štyroch z nich vo Vista, ale obranca hrá, spravuje svoje karty a drevené karty, a hoci toto otvorené partnerstvo jeho pohyby značne uľahčuje, unavuje tiež svoju pamäť a rýchle rozumy. Drevené drevo je zo všeobecného pravidla odstránené a za jeho chyby nie je možné uložiť žiadne ďalšie tresty, len čo to bude potrebné.

  Krátka whist

  Stručne povedané, Whist je v porovnaní so skutočným Whistom malý rozdiel, a to, že v ňom nie sú žiadne hovory (apeler, chanter). Tento výraz znamená: ak jeden z hráčov už vzal osem levov a jeden z kamarátov má v rukách dvoch kohútikov, môže to oznámiť a privolať výhercu, ktorý má často aj ruky v rukách, prehovoriť a ukázať svoju hru.

  Stručne povedané, každý trik nad lichocením sa počíta ako zľava, šesť levov vzatých v jednej hre tvorí malú prilbu a z tohto dôvodu veľká.

  Pruská whist

  Hrá sa spolu: hráči sedia proti sebe a rozdávajú karty v štyroch rovnakých častiach, tj 13 kartách v každej. Predtým, ako sa rozhodnú chodiť a hrať hry, by mali súperi starostlivo zvážiť svoje karty, a ak sú s nimi spokojní z vlastných dôvodov, potom ich uložiť, ale ak ich považujú za nespoľahlivé, potom ich vymeňte za pravú stranu každého hráča a po vykonaní už táto výmena, aj keď sa preukáže, že karty sú horšie ako tie predchádzajúce, hráči majú nielen právo hádzať ich, ale nemôžu ani revidovať svoje staré karty. Ak predajca uskutočnil túto výmenu, stráca tromfovú kartu, ktorá je na preťažení a musí od neho Vista ísť.

  V Pruskom Vista sa štyria pripočítavajú ako štyri body, tri pre tri body, dve pre dva body, ale iba ak má súper iba jedného, ​​ak má aj dvoch, potom ani jeden, ani druhý nepočíta ich.

  Hráč so sebou necháva karty, ktoré mu boli odovzdané, nemá právo pozrieť sa na karty ležiace na stole.

  Pravidlá hrania sú rovnaké ako v ostatných Whists.

  Spoločne tiež hrajú s dvoma otvorenými drevenými, iba ak nenahrádzajú svoju hru, ale prispievajú k nej, hrajú ako partner, ale táto modifikácia systému Vista predstavuje veľmi malé pobavenie, pretože karty troch hráčov sú viditeľné a hra štvrtých je dobre známa.

  Takýto Whist je veľmi užitočný pre začiatočníkov: podľa toho sa môžu naučiť rôzne vzostupy a pády a šance tejto zložitej kartovej hry.

  Zákony, slečny a pokuty

  1. Dve strany z troch tvoria triezvy a ak sú obe strany brané jednou stranou, tretia strana sa nehrá.

  2. V Rusku sa karty eso, kráľ, kráľovná, jack a desať tromfov považujú za kohútikov. Leva sa vždy píše dvakrát. Strany sa nič nepripisuje, ale lupičovi sa zvyčajne pridá 20, záleží to však na podmienke, ktorú pripisujú 10, 30 a dokonca 40.

  3. Veľká prilba sa zvyčajne vypláca podľa lupiča a malá je polovica.

  4. V prípade ostatných pripisujú rôzne, ale je spravodlivé ich hodnotiť podľa ich množstva, to znamená dvoch za dve, štyroch za štyri a za všetkých šesť.

  5. Hráč, ktorý zaznamenáva skóre, nakreslí vodorovnú čiaru s kriedou, cez ktorú si zapíše, a značky vľavo dole. Toers a left, ktoré vzali tí, ktorí zaznamenávajú skóre, sú označené pravou rukou, súperi ich píšu ľavou rukou. To isté platí pre strany: sú označené zhora, zatiaľ čo ostatné zdola.

  6. Zásuvka najnižšej karty má na výber obleky.

  7. Poradie oblekov je takéto: červy, diamanty, palice a piky.

  8. Vždy musíte zamiešať nad stolom a držať balíček tak, aby jeho predná strana nebola viditeľná.

  9. Predajca má právo zamiešať.

  10. Ak sa karta po výbere odhalí, predajca musí zamiešať.

  11. Ak sú hráči počas zmeny presvedčení, že balíček je neúplný, zmena sa nezapočítava.

  12. Ak si v čase doručenia všimnú, že jedna alebo niekoľko kariet sa previnilo vinou miešača, je potrebné znova vydať.

  13. Osoba, ktorá je prepadnutá, stráca právo na opakovaný prístup as ňou otvorenú tromfovú kartu.

  14. Ak sa krupiér rozhodne rozdať karty po dvoch, bude požiadaný o zopakovanie.

  15. Karta, ktorá spadla pod stôl, nie je pokutovaná.

  16. Karty hádzania pred koncom hry by nemali byť.

  17. Svojvoľné vzdanie sa, to znamená, že ak hráč, ktorý má požadovaný oblek, nedá z dôvodov, je potrestaný za odpísanie troch bodov v prospech súpera.

  terminológie

  opatriť zuby - to znamená, že vložíte kartu, ktorá je druhým alebo tretím hráčom, nižšia ako najstaršia (nie zo secantu) do vašej ruky, v nádeji, že karty, ktoré ju môžu prerušiť, sú na vašom susednom práve.

  zriecť sa - nedávajú kartu požadovaného obleku.

  Sekans - po sebe idúce karty rovnakej farby.

  Tertz major - Eso, kráľ, kráľovná.

  Štvrťročné hlavné - eso, kráľ, kráľovná, jack.

  Singlton - ak je na ruke iba jedna karta.

  Vynútiť - hádajte, čo vyhovuje súperovi, a choďte s ňou privolať tromfovú kartu.

  podrezanie - s cieľom čistejšie vybrať balíček, ostatní hráči vložili kartu do stredu a oddelili tak čistú hornú časť.

  helma - celkový počet trikov.

  Falošná karta - prázdnu kartu zlikvidovanú podľa toho, čo nemáte po ruke.

  vyzvať - Zlikvidujte najnižšiu kartu svojho silného obleku, ktorý vyzve partnera, aby ju porazil tromfom.

  Byť v ruke - majú právo na prvý ťah.

  prehliadka - ak sú všetci štyria hráči striedavo zložení a keďže v rukách je 13 kariet, hru tvorí trinásť kôl.

  leve - úplatok pozostávajúci zo štyroch kariet vyhodených striedavo.

  tupec - pri hraní troch alebo dvoch sa neprítomný hráč nazýva boob.

  Capping - karty tohto obleku, ktorý je otvorený.

  volanie - ak už v hvizde z 10 básnikov je už 8 levov a jeden z partnerov má v rukách 2 kohútikov, môže to oznámiť a privolať výhercu, ktorý má často aj kohútika, vystúpiť a ukázať svoju hru.

  dvojitý - vyhrajte hru skôr, ako protihráč označí 5 básní od 10, 3 do whist od 5, 6 do whist s dvojitým úplatkom.

  šikovnosť - znamená prerezať, to znamená neblokovať najvyššiu kartu obleku, ktorým šli.

  invitational (pozvánka) - v skutočnosti to znamená, vychádzať z menšej karty svojho silného obleku, pozvať svojho partnera, aby dal najvyššiu kartu, aby vzal úplatok a odpovedal na rovnaký oblek.

  útecha - to je názov žetónov, ktoré súhlasili s platením nad rámec strán.

  Extra tromfová karta - mať po ruke jednu alebo niekoľko posledných tromfov, keď už odišli všetci ostatní.

  značka - počet zaznamenaných básnikov. Každý hráč potrebuje 4 žetóny na označenie prvých 9 básní.

  Poen 10čo končí strane alebo vetve rečníka je to, že vezmú jeden, dva alebo tri zo štyroch žetónov. Tí, ktorí vyhrajú jednu vetvu rober, vezmú jeden žetón, ak majú oponenti 6 až 8, dva žetóny, ak 4 až 2, tri žetóny, ak nič nie je označené.

  navette - toto je spôsob hry, keď obaja partneri majú renesanciu, idú do obleku, ktorý nemá nepriateľ, a preto sú vystavení krížovej paľbe.

  phaser - Vymeňte balíček, ktorý potrebujete, aby ste sa dostali k balíčku súperov. Spravidla je to zakázané vo Vista, pokiaľ ste sa vopred nedohodli.

  poena - ktorú vyhrávajú úplatky alebo iné. Párty tvoria desať básnikov.

  Roztrhať - hodiť kartu iného obleku na oblek, ktorý neexistuje.

  FINESSE - jemnosti hry, ktoré majú z prežitia vašej hry ťažiť.

  Pin
  Send
  Share
  Send
  Send